Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Atıksuların Arıtılmasında Elektrokoagülasyon Uygulamaları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.319-334, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Elektrokoagülasyon Prosesi İle İçme Sularından Mangan Mn 2 Giderimi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, vol.2, no.3, pp.18-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Altyapı Tesislerinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (UKSAY)-2018, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.741-748

Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2288

TÜRKIYE’NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı (EVF 2017), İstanbul, Turkey, 11 - 12 January 2017

Using via Electrocoagulation Process of Alternative Treatment Proceses for Textile Wastewater Treatment

2nd. ICSAE International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 October - 03 November 2015, pp.84

Using Via Electrocoagulation Process of Alternative Treatment Processes for Textile Wastewater Treatment

2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.84

Using of Combination of Alternative Treatment Processes withElectrocoagulation Process for Treatment of Textile Wastewater

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2014), Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.303-311

Other Publications