Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rhus coriaria L. EKSTRAKTI KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ ZnO NANOPARTİKÜLLERİN YEŞİL SENTEZİNDE pH ETKİSİ

9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.213-221

SYNTHESIS OF COPPER NANOPARTICLES FROM WASTE ONION PEELS

The Fifth International Symposium on Pharmaceuticaland Biomedical Sciences, Nevşehir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.107-112