Lect.

ZEYNEP TEMEL MERT


Suşehri Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Ab.

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The Relationship Between Secondary School Students' Quality of School Life and Aggression Level

YILDIZ İ. , TEMEL MERT Z. , AKGÜL GÜNDOĞDU N.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.15, no.2, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2021

2021

Evaluation of peer bullying, internet addiction, and psychological adaptation level of students aged

Kelleci M. , Tel H. , Akgül Gündoğdu N., Temel Mert Z.

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, vol.34, pp.303-312, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

2021

2021

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİ NE KADAR BİLİYORUZ?

AKGÜL GÜNDOĞDU N., GÜNDÜZ E. S. , TEMEL MERT Z.

HASTANE ÖNCESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.99-116, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2017

2017

CHILD CRIMINALS AND FUNCTIONALITY OF THEİR FAMILIES

TEMEL MERT Z. , YILDIRIM F.

IOSR jOURNAL, vol.6, no.6, pp.9-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Prematüre Bebeği Olan Annelerin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

YILDIZ İ. , TEMEL MERT Z. , AKGÜL GÜNDOĞDU N.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 November 2019, vol.4, pp.1107

2019

2019

12-15 Yaş Grubundaki Çocukların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Aile İşlevselliği Arasındaki İlişki

YILDIRIM F., TEMEL MERT Z.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 November 2019, vol.4, pp.1163 Sustainable Development

2018

2018

İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ile saldırganlık arasındaki ilişki

YILDIZ İ. , TEMEL MERT Z. , AKGÜL GÜNDOĞDU N.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November 2018

2015

2015

SEREPRAL PALSİLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

TEMEL MERT Z. , YILDIRIM D.

5. ULUSAL 2.ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2015

2013

2013

Acil Servislerde Hasta Yakınlarının Durumu ve Gereksinimleri

YILDIRIM GÜRKAN D., TEMEL MERT Z.

8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,2014, 10 June 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

Yenidoğanın Değerlendirilmesi ve Transportu

TEMEL MERT Z.

in: Özel Gereksinimi Olan Hastalara Hastane Öncesi Yaklaşım, GÜNDÜZ EMİNE SELDA, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.114-135, 2020


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1