General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Iş Huk. Ve Sosyal Güv. Huk.
Research Areas: Social Sciences and Humanities