Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  ÇOKLU ORTAMLAR İLE DESTEKLENEN ÇEVRE EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN ÇEVREYE YÖNELİK TUUTM VE FARKINDALIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Gazi Üniversitesi

 • 2014 Postgraduate

  Okul öncesi öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik öz yeterlikleri başarı amaç oryantasyonları ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Yl) (Tezli)