Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Levels of Trace Elements and Macrominerals in Calves with Sepsis

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, ss.351-355, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clinical importance of lipid profile in neonatal calves with sepsis

JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY, cilt.69, ss.1189-1194, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serosurveillance of Neospora caninum and Brucella species in Dairy Cattle of Konya, Turkey

International Journal of Agriculture and Biology, cilt.20, ss.711-714, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NMR-based metabolomic evaluation in dairy cows with displaced abomasum

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.38, ss.325-330, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of Gastroesophageal Reflux Disease in Premature Calves

JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE, cilt.26, ss.1051-1055, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Morphometric evaluation of the effect of methenolone enanthate on humeral development in adolescent rats

Scientific Research and Essays, cilt.6, ss.2676-2681, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Morphometric evaluation of the effect of methenolone enanthate on femoral development in adolescent rats

Scientific Research and Essays, cilt.6, ss.1634-1638, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

POST-PARTURIENT HAEMOGLOBINURIA IN THREE DAIRY COWS. A CASE REPORT

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.53, ss.421-423, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between the degree of dehydration and the balance of acid-based changes in dehydrated calves with diarrhoea

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, ss.83-87, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İshalli Yenidoğan Buzağılarda Elektrolit Bozukluklarının Prevalansı

Turkish Veterinary Journal, cilt.2, ss.62-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan İshalli Buzağılarda Mortalite İndikatörü Olarak Kan Laktat, Glikoz, Total Protein ve Gama Glutamil Transferaz Seviyeleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.33, ss.201-206, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tokat Bölgesindeki Neonatal Buzağı İshallerinin Etiyolojisinin Belirlenmesi 8 (1), 75-80

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, cilt.8, ss.75-80, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tokat Bölgesindeki Neonatal Buzağı İshallerinin Etiyolojisinin Belirlenmesi

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, cilt.8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Total Oksidan-Antioksidan Durum ile Oksidatif Stres İndeksinin Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.32, ss.161-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Changes of hematological parameters and serum iron levels in calves with systemic inflamatory response syndrome

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.34, ss.56-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığırlarda Mikoplazma Pnömonisi

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları Özel Dergisi, cilt.3, ss.178-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of fluid resuscitation on the hemodynamic parameters of experimental induced endotoxemia in the neonatal calves

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, ss.246, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Acute Phase Response and Clinical Changes in Calves with Lipopolysaccharide Induced Endotoxemia

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.19, ss.29-35, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI

Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATLARDA UZUN SÜRELİ FİZİKSEL EGZERSİZİN HEMATOLOJİK VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.22, ss.27-30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATION OF LIPID PROFILE IN NEWBORN CALVES WITH PRESUMED SEPSIS

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

LEVELS OF PROINFLAMMATUAR CYTOKINES IN CALVES WITH SEPSIS

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

TOKAT BÖLGESİNDEKİ NEONATAL BUZAĞI İSHALLERİNİN ETİYOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Antalya/TÜRKİYE, 10 - 13 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Enfeksiyöz Olmayan Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sığır Hastalıkları, Murat güzel, Editör, Medipress, ss.168-248, 2020