Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2020 ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ-II “KAVRAMLAR ve KURAMLAR”

    Davetli Konuşmacı

    Mardin, Türkiye

  • 2020 IX. MANTIK KOORDİNASYON TOPLANTISI VE "İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE MANTIK ÖĞRETİMİ" SEMPOZYUMU

    Davetli Konuşmacı

    Sivas, Türkiye