Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan Mantık İlmine Dair El Yazması ve Matbû Eserler

MANTIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.63-152, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fârâbî Felsefesinde Dil,Düşünce ve Kavramda Evrim

II.ULUSLARARASI DİL,DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2020, ss.68-69 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Fârâbî Felsefesinde Dil,Düşünce ve Kavramda Evrim(Kitâbu'l-Hurûf Bağlamında)

KAVRAMLAR VE KURAMLAR -Düşünce Bilimleri-, M.Nesim Doru,Kamuran Gökdağ,Yunus Cengiz,İbrahim Deniz,Necip Uyanık,İbrahim Halil Çetres, Editör, T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevi, Mardin, ss.377-396, 2020 Creative Commons License

Diğer Yayınlar