Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 2012 - 2016 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 2008 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2001 - 2002 Öğretim Görevlisi

  Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Harekat Araştırma Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2016 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • 2014 - 2016 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

 • Lisans Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler

 • Lisans İstatistik - I

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans İktisadi İstatistik

 • Lisans Makro Ekonometrik Modeller

 • Lisans Deneysel Tasarım

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Makro Ekonometrik Modeller

 • Lisans Örnekleme Teorisi

 • Lisans Deneysel Tasarım

 • Lisans İstatistik - II

 • Yüksek Lisans Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

 • Lisans Örnekleme Teorisi

 • Lisans İstatistik - I

 • Lisans İstatistik - II

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Lisans Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler

 • Yüksek Lisans MATLAB ile İstatistik

 • Yüksek Lisans Ekonometri Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans İstatistik - II

 • Lisans İstatistik - II

 • Yüksek Lisans İktisat Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Proje Dersi

 • Lisans Deneysel Tasarım

 • Lisans İstatistik - II

 • Lisans İstatistik - II

 • Lisans Matematiksel İstatistik - I

 • Lisans Matematiksel İstatistik - I

 • Lisans Matematiksel İstatistik - I

 • Lisans Parametrik Olmayan İstatistik

 • Lisans İstatistik - I

 • Lisans Matematiksel İstatistik - I

 • Lisans Örnekleme Teorisi

 • Lisans Parametrik Olmayan İstatistik

 • Lisans Deneysel Tasarım

 • Lisans Örnekleme Teorisi

 • Lisans İstatistik - I

 • Yüksek Lisans İstatistik

 • Yüksek Lisans MATLAB ile İstatistik

 • Yüksek Lisans İleri İstatistik

 • Lisans Matematik - II

 • Lisans İstatistiksel Paket Programları - I

 • Lisans Yöneylem Araştırma - II

 • Lisans Yöneylem Araştırma - II

 • Lisans Matematik - II

 • Lisans İstatistiksel Paket Programları - I

 • Lisans İstatistik I

 • Lisans Yöneylem Araştırması

 • Lisans İstatistik I

 • Lisans Yöneylem Araştırması

 • Lisans Yöneylem Araştırması

 • Lisans Yöneylem Araştırması