Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fuzzy time series forecasting method based on Gustafson-Kessel fuzzy clustering

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, ss.10355-10357, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FUTBOL HAKEMLERİNİN SARGINLIK VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.934-940, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞRUSAL OLMAYAN KOVARYANS ANALİZİ MODELLERİ İLE SOSYAL GÜVENLİK VERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CLASSIFICATION OF SUB-LEVELS IN TURKEY WITH GUSTAFSON-KESSEL METHOD

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.248-260, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12-14 YAŞ BADMİNTON SPORCULARININ SPORA KATILIMMOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.17, ss.162-174, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ASSOCIATION BETWEEN BASKETBALL PLAYERS’ TIMES IN THE GAME AND THEIR PERFORMANCE: A COMPARISON OF EUROLEAGUE-EUROBASKET

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.114-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7-14 YAŞ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARIVE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Turkish Studies Social Sciences, cilt.14, ss.105-117, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of fuzzy clustering methods in economic freedom ranking in Asia-Pacific

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, cilt.7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kantil Regresyon Analizinde Bootstrap Tahmini

Erciyes UniversityJournal of Institue Of Science and Technology, cilt.35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL İLİŞKİ DÜZEYLERİ AÇISINDAN SPORCU VE SEDANTERLERİNKARŞILAŞTIRILMASI

The Journal of Kesit Academy, cilt.4, ss.461-472, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI İL EKONOMİSİNE KATKILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.2, ss.79-96, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Freedom Index Calculation Using FCM

Alpha Numeric, cilt.6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: SivasÜzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF CHESS GRAND MASTERS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parameter estimation in exponentiated exponential distribution based on Progressively Censored Survival Time Data

International Journal of Sciences & Applied Research, cilt.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tobit Regresyon Analizi ile Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği

Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, cilt.3, ss.13-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARAMETER ESTIMATION IN THEIL SEN REGRESSIONANALYSIS WITH JACKKNIFE METHOD

Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, ss.28-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parameter and confidence interval estimation of the extended exponential distribution from right censored survival time data

International Journal of Sciences & Applied Research, cilt.3, ss.51-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tobit Regresyon Analizi İle Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği

Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, ss.13-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lung Cancer Study with Tobit Regression Analysis Sivas Case

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal , cilt.13, ss.13-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Üniversitesi nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı

İktisadi Yenilik Dergisi, cilt.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Confidence intervals estimation for survival function in weibul distribution based on censored survival time data

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.401-407, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socioeconomic Development Index Ranking Calculations of Cities with fuzzy Clustering Method Case of Turkey

Theoretical and Applied Economics, cilt.22, ss.233-244, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.30-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.33-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Kümeleme Analizi ile İstatistiki Bölge Birimlerinin İBBS Mali Değişkenlere Göre Sınıflandırılması

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.149-165, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NON PARAMETRIC REGRESSION ESTIMATION FOR DATA WITH EQUAL VALUES

Europen Scientific Journal, cilt.10, ss.70-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basketball Turkish Airlines Euro League 2011 12 season poisson regression simulation modeling

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.151-158, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kritik Kriz Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.13, ss.239-253, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010 2011 Sezonunda Spor Toto Süper Lige Çıkan Bank Asya Takımlarının Logit Model ile İncelenmesi

Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.14, ss.262-267, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Bedensel ve Sosyal Çoklu Zeka Puanlarında Sporun Etkisi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.23-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İllerin Sosyo Ekonomik Verilere Dayanarak Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon ve Enflasyon Tahminlemesi Üzerine bir Uygulama

KHO Bilim Dergisi, cilt.12, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COPRAS VE BULANIK C-ORTALAMALAR YÖNTEMİ İLE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKS HESAPLAMASI

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019

TÜRKİYE GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELER ENDEKSİNİNGUSTAFSON-KESSEL YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019

BADMİNTON SPORCULARININ MUTLULUK VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019

Badminton Sporcularının Mental İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 7 Ekim - 09 Aralık 2019, ss.261-268

Badminton Sporcularının Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Gürcistan, 7 - 09 Ekim 2019, ss.269-277

THE EFFECTS OF THE NUMBER OF FOREIGN PLAYERS RULE APPLIED INTURKISH SPORT CLUBS ON DOMESTIC PLAYERS

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, 20 - 22 Temmuz 2019, cilt.2, ss.59-63

PARAMETER ESTIMATION WITH JACKKNIFE AND WEIGHTED MEDIAN IN NON-PARAMETRIC REGRESSION ANALYSIS

5th International Conference on New Trends in Econometrics Finance, Atina, Yunanistan, 22 - 24 Nisan 2019

THE EFFECTS OF THE SUCCESS IN EUROPEAN BASKETBALLCHAMPIONSHIP YOUTH TEAMS ON NATIONAL TEAMS LEVEL

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, 20 - 22 Temmuz 2019, cilt.2, ss.86-93

PROPOSED INDEX CALCULATION FOR ECONOMICS RANKING

Second International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN 2018, Ljubljana, Slovenya, 22 Mart 2018

FUTBOL HAKEMLERİNİN SARGINLIK VE ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

DÜNYA SPOR BİLİMLEERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017

Sivas Ekonomisinin Gelişmesi Önündeki Engeller

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2017, cilt.2, ss.43-67

FUTRANÇ

15.uLUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

SEDANTER VE SPORCULARIN SOSYAL İLİŞKİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

15.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

MULTİVARİATE OPTİMİZATİON OF COPPER DETERMİNATİON BY FLOW-İNJECTİON POTENTİOMETRİC SYSTEM

International Conference on Computational and StatisticalMethods in Applied Sciences, 9 - 11 Kasım 2017

BULANIK KÜMELEME ANALİZİNDE KÜME GEÇERLİLİKİNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

CLASSIFICATION OF EUROPEAN COUNTRIES BY ECONOMIC FREEDOM DATA

12th International Conference on Social Sciences, Hollanda, 19 - 20 Mayıs 2017

Mood Brown Regresyon Analizinde Düzeltilmiş Ortalama ve Jackknife Parametre Tahmini

17th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Satranç Takım Maçlarında Klasman Avantajı Türkiye Kulüpler Satranç Ligi Çalışması

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

Çok uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: Sivas Üzerine Bir Uygulama

2. uluslararası kafkas- orta asya dış ticaret ve lojistik kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.505-516

Sosyo Ekonomik Verilere Göre İllerin Bulanık C Ortalamalar Yöntemi ile Sınıflandırılması 2002 2008 2013 Dönemleri Karşılaştırması

17th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics., Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Economic Freedom Index Calculation Using Fuzzy Clustering Method

2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Selanik, Yunanistan, 6 - 07 Mayıs 2016

A New Measuring Efficieny For Basketball Using Fuzzy Clustering Analysis

13th International Sport Sciences Congress, 7 - 09 Kasım 2014

Tobit Regresyon Analizi ile Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22 - 25 Mayıs 2014

Eşit Bağımsız Değerli Verilerde Parametrik Olmayan Regresyon Tahmini

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 28 Mayıs 2013

Bulanık Kümeleme Yöntemi ile İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeks Sıralaması Hesaplanması

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 28 Mayıs 2013

Classifying Chess Players with Fuzzy Clustering Analysis in Fuzzy Data Using Eco Codes

1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, 3 - 05 Haziran 2010

Fuzzy Approach to Balanced NIM Game

1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, 3 - 05 Haziran 2010

A Hybrid Fuzzy Cluster Validity for Fuzzy Clustering

1st International Fuzzy Systems Symposium FUZZYSS’09, 1 - 02 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

İSTATİSTİK 1

Seçkin Yayıncılık, 2019

İSTATİSTİK 2

Seçkin Yayıncılık, 2018