Education Information

Education Information

 • 2009 - 2012 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Bulanık sayıların bulanık kümeleme analizinde kullanımı ve satranç oyuncularının sınıflandırılması

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  Kümeleme Analizine Bulanık Yaklaşım Algoritmaları ve Uygulamaları

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü