Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2008 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2013 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 1996 - 2008 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri

 • Lisans Hadis - III

 • Lisans Günümüz Hadis Problemleri

 • Lisans Hadis - III

 • Yüksek Lisans Hadis Metodolojisi ve Tarihi - II

 • Lisans Hadis Metinleri - II

 • Lisans Hadis Metinleri - I

 • Doktora Sahabede Hadis Tenkidi ve Sünnet

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Doktora Çağdaş Dönem Hadis Çalişmalari ve Yeni Yaklaşimlar

 • Yüksek Lisans Hadis Metodolojisi ve Tarihi -I

 • Lisans Hadis - IV

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Lisans Hadis - IV

 • Lisans Hadis Usulü

 • Yüksek Lisans Çağdaş Hadis Yorumlama Teknikleri

 • Yüksek Lisans Hadis Metodolojisi ve Tarihi - II

 • Lisans Hadis Usulü

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis - II

 • Doktora Hadis Kaynak. Ok.Yön. ve Had.Müs.Dili

 • Lisans Hadis - II

 • Yüksek Lisans Hadis Edebiyati - II

 • Yüksek Lisans Hadis Araştirma Teknikleri -I

 • Lisans Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar

 • Lisans Hadis Tarihi ve Usulü

 • Lisans Hadis Tarihi ve Usulü

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Hadis Araştirma Teknikleri - II

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis - II

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Hadis - II

 • Lisans Din Öğret. Ayet ve Hadislerle Çalışma

 • Lisans Hadis Usulü

 • Lisans Hadis - I

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar

 • Lisans Hadis Tarihi ve Metodolojisi

 • Lisans Hadis Usulü

 • Lisans Günümüz Hadis Problemleri

 • Lisans Hadis Tarihi ve Metodolojisi

 • Lisans Din Öğret. Ayet ve Hadislerle Çalışma

 • Lisans Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hz. Muhammed in Hadisleri ve Öğretileri

 • Lisans Hadis Tenkidi

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Hadis Tarihi

 • Lisans Seçme Hadis Metinleri