Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahîlik Teşkilatının Öngördüğü Ticaret Ahlâkının Nebevî Referansları

ULUSLARARASI AHİLİKTE İŞ VE TİCARET AHLAKI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 27 - 28 September 2018, vol.1, pp.185-201

Özbekistan-Türkiye İlişkilerinde Yeni Dönem: İliteşim Alanında İşbirliği Fırsatları

10. Gelecekle İletişim Çalıştayı, Ankara, Turkey, 9 May - 12 November 2018, vol.1, pp.1-2

Hadis Kaynaklarında Hz. Ömer’in Hangi Konularda Zikredildiği

ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.3, pp.381-408

Hz. Peygamber’in Yetim Ve Şehit Ailelerine Karşı Tutumu

Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri–I (Yardımlaşma ve Dayanışma Açısından Hz. Peygamber ve Ashâbı)” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, vol.1, pp.5-8

Sivas Mebusu Mustafa Takî Efendi ve Kırk Hadîsi

Sivas Mubusu Mustafa Takî Efendi Sempozyumu, Turkey, 26 December 2015

Hadis Kaynaklarına Göre Hz Hasan

Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan, Sivas, Turkey, 11 July 2014, vol.1, pp.55-63

Yusuf SUİÇMEZ in Ziyadetu s sika adlı tebliğinin müzakeresi

X. Hadis Meclisi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2012

İslam Kardeşliğinin Evrensel Boyutu

Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı Ve Hukuku Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 April 2014 - 22 April 2012, vol.1

Hadis İlminde İsnad Ve Aktüel Değeri

I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 28 April 2012

Rivayet Farklılıkları Ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivayet Farklılıkların Rolü

Günümüzde Sünnetin Anlaşılması [Sempozyum Tebliğ Ve Müzakereler], Turkey, 29 - 30 May 2004, vol.1, pp.117-139

Books & Book Chapters

HADİS KAYNAKLARININ DİLİ

RAĞBET YAYINLARI, İstanbul, 2018

HADİS METİNLERİ-I

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2018

Sosyal İlişkiler

in: HADİS METİNLERİ – II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.113-141, 2018

Hz. Peygamber’inYetim Ve Şahit Ailelrine Karşı Tutumu

in: Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri -1, Bedrettin ÇETİNER, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.213-244, 2018

Yiyecekler

in: HADİS METİNLERİ – II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.167-185, 2018

Edeb

in: HADİS METİNLERİ – II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.141-167, 2018

Dua

in: HADİS METİNLERİ – II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.63-87, 2018

İ’tisam

in: HADİS METİNLERİ-II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.35-63, 2018

Rikak

in: HADİS METİNLERİ – II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.87-113, 2018

Tevhid

in: HADİS METİNLERİ - II, CEMAL AĞIRMAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.7-33, 2018

YENİ HADÎS USÛLÜ

RAĞBET, İstanbul, 2017

HZ. PEYGAMBER’DEN (S:A:V) DAVRANIŞ MODELLERİ

in: Hz. PEYGAMBERİN (sav) AHLÂKI, DEMİRCAN ADNAN, Editor, SİYER YAYINLARI, İstanbul, pp.305-338, 2017

Bir Demet Gül Kırk Hadis

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2016

Hadis Metinleri I

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2016

Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendi ve Kırk Hadisi

in: Mustafa Takî Sempozyumu, Duran, Alper, Editor, Sivas Vilayet Kitalığı, Sivas, pp.173-197, 2016

Din İle İlişkisi Bağlamında Empatiye Bakmak

in: Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek Çocuk Ve Empati, YÜCEL KABAPINAR, Editor, PEGEM YAYINLARI, Ankara, pp.244-252, 2015

Ad Koyma ve Hz. peygamber'in (sas) İsimlere Karşı Tutumu

in: Hz Peygamber sas Döneminde Gündelik Yaşam, Demircan, Adnan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.185-218, 2015

İhramcızade İsmail Hakkı'nın Hocası Mustafa Taki Efendi

in: Bir Gönül Eri İhramcızade İsmail Hakkı, Yıldız, Alim, Editor, Buruciye Yayınları, Sivas, pp.107-117, 2010