Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî'nin Kelâm Anlayışı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Mutezile açısından iman ekseninde günah ve tevbe

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)