Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2015 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Türkiye

 • 2005 - 2008 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî'nin Kelâm Anlayışı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr)

 • 2008 Yüksek Lisans

  Mutezile açısından iman ekseninde günah ve tevbe

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)