Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kuzey Afrika; Eşari Yapısı ve Muhammed b. Yûsuf Es-Senûsî'nin Bölgedeki Akide Etkisi

Vuslat Eğitim, Kültür ve Düşünce Dergisi, no.245, pp.30-39, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

The Ma'rifat Allah - Reason Relation in Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi's Theological Understanding

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.2, pp.1355-1382, 2017 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Eş‘arî ve Şâfiî Bir Âlim Olarak İlkiyâ el-Herrâsî ve Ahkâmü’l- Kur’ân Adlı Eserinin Kelâmî Boyutu

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.1, pp.489-512, 2017 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Miftahu’l-Kenz Bağlamında Terzi Baba’nın İtikadî Görüşleri ve Yöntemi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.141-152, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

KELÂM’DA MUHALİN ANLAMI ve DEĞERİYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARA GENEL BİR BAKIŞ

KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.460-479, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İtikadî İlmî Düalite ve Toplumsal Ahlak

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, vol.46, no.2, pp.229-247, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Eş arî Kelâmın Mağrib teki Merkezlerinden Tilimsân

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.1-14, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İnanç Eğitimi Açısından Mağrib’te Kadınlara Yönelik Yazılan Akîde Eserleri

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, pp.440-451, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ehl-i Sünnet Yapısını Desteklemesi Açısından Fas’taki Dini Yükseköğretimin Değerlendirilmesi

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.3, pp.519-534

Mağrib’de Eş’arîliğin Yayılmasında Bâkillânî ve Cüveynî’nin Etkileri

V. Uluslarası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu-Eş’xxarîlik, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.493-499

Books & Book Chapters

Bilimsel Araştırma Hazırlama Ve Yazmada İzlenecek Yolların İlahiyat Açısından Pratik Analizi

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 3, Ebubekir Sıddık Yücel Hacı Mustafa Kiriş, Editor, Asitan, İstanbul, pp.61-83, 2019

Kader Hakkında Soru Sormaktan Engellemenin İnsan Açısından Değerlendirilmesi

in: Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 3, Ebubekir Sıddık Yücel, Hacı Mustafa Kiriş, Editor, Asitan, İstanbul, pp.47-59, 2019