Education Information

Dissertations

  • 2019 Doctorate

    Türkiye’xxde değişik şarap bölgelerinden izole edilmiş endojen Saccharomyces cerevisiae mayaları üzerine bazı stres faktörlerinin etkisinin incelenmesi

    Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü

  • 2013 Postgraduate

    Şalgam suyunda bozulma yapan mayaların atımlı uv ışık ile inaktivasyonu