Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modelling Effect of Freeze-Thaw Stress on the Growth of Wine Yeasts Isolated From Turkish Region

INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRONOMY AND FOOD SCIENCE TECHNOLOGY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019

Effect of Pulsed UV Light on Physical and Chemical Properties of Turnip Juice

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24 - 26 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Meyve ve Sebzelerde Tekstür

Gıdalarda Tekstür, Meryem Göksel Saraç, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Sivas, ss.95-108, 2020