Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bölümü

 • 1994 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Arapça - II

 • Lisans Arap Dili ve Edebiyatı - I

 • Lisans Arap Dili ve Belagatı - II

 • Yüksek Lisans Uygulamali Sarf -I

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Arap Dili ve Belagatı - I

 • Lisans Arap Dili ve Belagatı - I

 • Lisans Arapça - III

 • Lisans Arapça - V

 • Lisans Arap Dili ve Edebiyatı - II

 • Doktora Arap Dili Ekolleri II

 • Yüksek Lisans Arap Edebiyatı Tarihi II

 • Lisans Arap Dili ve Belagatı - II

 • Yüksek Lisans Arap Edebiyatı Tarihi II

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Arapça - IV

 • Yüksek Lisans Arap Edebiyat Tarihi

 • Doktora Arap Dili Ekolleri I

 • Lisans Arapça - II

 • Yüksek Lisans Arap Edebiyati Tarihi

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Sarf II

 • Lisans Arapça - III

 • Lisans Arapça (Hazırlık)

 • Lisans Arapça - I

 • Lisans Arap Dili ve Edebiyatı - II

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Arapça - II

 • Lisans İngilizce - II

 • Lisans Arapça - II

 • Lisans Arapça - I

 • Lisans Arapça - VI

 • Lisans Arapça - II

 • Lisans Arapça - IV

 • Lisans Arap Dili ve Edebiyatı - I

 • Lisans Arap Dili Ve Belagati - II

 • Lisans Arapça - V

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Arapça - I

 • Lisans Arapça (Hazırlık)

 • Lisans Arap Dili Ve Belagati - II

 • Lisans Arapça - VI

 • Yüksek Lisans Klasik Arapça Metinleri -II

 • Yüksek Lisans Arapça Gramer II

 • Yüksek Lisans Arapça Gramer I

 • Lisans Arap Dili Ve Belagati - I

 • Yüksek Lisans Arap Dili Ekolleri -I

 • Yüksek Lisans Edebi Metinler - II

 • Lisans Arapça - I

 • Lisans Okul Deneyimi