Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arap Edebiyatında Cinli Şairler

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.261-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”ARAP EDEBİYATI” ADLI MAKALENİN SADELEŞTİRİLMESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.467-492, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EMEKLİ VAİZ AHMET YILMAZ VE BİR İCAZET ÖRNEĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.117-124, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arapça da Kella nın Yapısı ve Kuran ı Kerim de Kullanılış Şekilleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.209-217, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arapça da isim Fiiller

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.379-391, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NASIR B. ABDUSEYYİD EL-MUTARRIZÎ’NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 14 - 15 Nisan 2019

Kitap & Kitap Bölümleri