Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - 2018
  Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans
  İslam Hukuk Prensipleri

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Doktora
  Mukayeseli -Islam Devletler Hukuku

 • Lisans
  İslam İbadet Esasları

 • Yüksek Lisans
  İslam Hukuk Metodolojisi (Asli Deliller)

 • Yüksek Lisans
  İslam Ceza Hukuku

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Yüksek Lisans
  Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans
  Aile Hukuku, Sorunları ve Müdahaleleri

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü

 • Lisans
  Fıkıh Usulü

 • Lisans
  İslam İbadet Esasları

 • Lisans
  İslam Hukukuna Giriş

 • Doktora
  Hukuk Mantığı

 • Yüksek Lisans
  İslam Aile Hukuku (Özel Hükümleri)

 • Lisans
  Bitirme Ödevi/Tezi

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukukuna Giriş

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans
  İslam Hukuk Felsefesi

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü

 • Yüksek Lisans
  İslam Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

 • Lisans
  İslam ve İnsan Hakları

 • Lisans
  İslam Hukuku Metodolojisi

 • Yüksek Lisans
  İslam Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

 • Yüksek Lisans
  Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans
  İslam Hukuku Metodolojisi

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans
  Mukayeseli İslam Hukuku

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - I

 • Lisans
  Okul Deneyimi

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - II

 • Lisans
  İslam Dini Esasları - II (İbadet)

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Yüksek Lisans
  İslam Yargilama Hukuku

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  İslam İnsan Hakları Ve Demokrasi

 • Lisans
  İslam Dini Esasları - II (İbadet)

 • Yüksek Lisans
  İslam Deniz Hukuku(Özel)

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - II

 • Lisans
  Temel Dini Bilgiler - II

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - I

 • Lisans
  Temel Dini Bilgiler - II

 • Lisans
  Arapça - III

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukuk Metinleri

Yönetilen Tezler