Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1983 - 1989 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr), Türkiye

 • 1980 - 1983 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1973 - 1978 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

 • 1971 - 1975 Lisans

  Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1989 Doktora

  Molla Fenâri ve Fusulu'l-Bedâyi fi-Usuli'ş-Şerayi'indeki metodu

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Dr)

 • 1983 Yüksek Lisans

  Cassâs'ın Kitâbü usûli'l-fıkhı ile Debûsi'nin Takvimü'l-Edille'sinin karşılaştırmalı olarak tanıtılması

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri Arapça