Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Literary Genre Unknown Sufficiently in the Turkish Literature: Ruzname and An Example

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, ss.429-444, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Edebiyatımızda Çok Billinmeyen Bir Tür Rûznâme ve Bir Örneği

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, ss.429-444, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şemseddin Sivasî nin Bilinmeyen Bir Eseri Pendnâme

ERDEM, ss.101-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fazlullah Moral ın İki Mesnevîsi Ta ziye nâme ve Vefât ı Nebî

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.25-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şemseddin Sivasî nin Abdülvehhâb Gazi Menâkıbı

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.5-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ahmed Hamdî nin Manzum Abdülvehhâb ı Gâzî Menkıbesi

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.73-88, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Öncü Kitap Mevlid name İslâm Araştırmaları Dergisi

İslâm Araştırmaları Dergisi, ss.129-131, 2011 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Kur’ân-ı Kerîm’deki Vakıf İşaretleri Secâvend

Somuncu Baba Dergisi, ss.56-58, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Sirâcî nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.15, ss.127-150, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fuzûlî

Anadolu’xxda Aleviliğin Dünü ve Bugünü(Ed. Halil İbrahim Bulut), no.1, ss.329-337, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Manzum Bir Kur an Falı

İSTEM, ss.181-198, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Müellifi Meçhul Bir Şurûtü s Salât Mesnevîsi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, ss.175-187, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Regaibiyye ve Üsküdarlı Safi’xxnin Bir Regaibiyyesi

Somuncu Baba, İlim,Kültür ve Edebiyat Dergisi, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Şakir Ahmed Paşa nın Tertib i Nefis Mesnevîsi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.12, ss.179-223, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.5, ss.549-588, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Edebiyatımızda Mevlid ve Bazı Mevlidlerin Yazılış Sebepleri

Somuncu Baba İlim, Kültür ve Edebiyat Dergisi, ss.34-38, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Fakültemiz Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu Hocalarımızdan Prof Dr H İbrahim Şener 1934 2006

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.185-188, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Süleyman Nazif e Göre İran Edebiyatı nın Edebiyatımıza Tesiri

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.8, ss.159-201, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Diva Edebiyatında Fenâyî Mahlaslı Şairler

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.7, ss.345-356, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Edebiyatımızda Fenâyî Mahlaslı Şairler

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.7, ss.345-355, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okçuzâde Mehmet Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi Ahsenü l Hadis

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.115-148, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üsküdarlı Sâfî nin Şi r i Sâfî İsimli Eseri Üzerine

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.6, ss.269-287, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Savaş Yıllarında Çıkan Bir Dergi Edebiyât ı Umûmiye Mecmuası 1916 1919

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.179-189, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Osman Nevres in Olaydı Redifli Gazeline Şerh Denemesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.6, ss.269-277, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İbrahim Gülşenî nin Pendnâmesi

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.57-95, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üsküdarlı Sâfî nin İslâm ı Hazret i Ömer Yahud Bir Harika Mesnevîsi

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.219-249, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ahmedî’nin Memleketine Dair

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.15-18

Edebiyatımızda Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 Ocak 2018, cilt.2, ss.505-518

Niyazi’nin Dilinden Yunus’u Okumak

III. Uluslararasu Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.27-36

Münacatından Hareketle Yunus Emre nin Fuzulî ve Cahit Zarifoğlu na Etkisi

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.34-42

İslamî Türk Edebiyatında Münâcât Sultan Şairler Örneği

II. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2012

Türk İslam Edebiyatında Necip Fazıl ın Yeri

Necip Fazıl Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2012

Ahmed Suzî nin Mesnevîleri

Sivasî Sufi Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2012

XV Yüzyıl Mutasavvıf Şairleri ve İbrahim Tennûrî

I. Ulusal İbrahmi Tennûrî Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2011

Sarıhatipzâde Ailesi Şairleri

Sarıhatipzadeler Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2011

İslamî Türk Edebiyatında Kur an Falları

I. İslamî Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2011

Lamiî Çelebi nin Mi râciyeleri

Bursalı Lamiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2011

Süleyman Çelebi Döneminde Edebî Hayat Üzerine

Mevlid ve Süleyman Çelebi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2010, ss.252-255

Şeyh Hamid i Veli Evladından Bir Mevlid Şairi Salih Nihanî

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu, Darende, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2010

Eşrefoğlu nun Şairliği ve Hikmet

İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, İznik, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2010

Şiir Vadisinde Bir Ailenin Hikayesi Şemsî den Rindî ye Uzanan Halka

İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 30 Nisan - 01 Haziran 2010

Üsküdarl› Sâfî’nin Cidâl-i Sa‘dî Bâ-müddeî Mesnevisi

IV. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Ocak 2010, ss.587-607

Fuzuliye Göre Hz. Ali

Hazreti Ali Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2007, ss.385-396

Fuzûlî nin Farsça Divanı nın Batı Türkçesi ve Azeri Türkçesine Çevirileri Üzerine

Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2009

Bir Osmanlı Klasiği Mevlid

Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2009

Fuzûlî ye Göre Hz Ali

Hz. Ali Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2007

Prof. Dr. Nusret Çam’ın Şiir Diliyle Kur’an-ı Kerim Meali Münasebetiyle

Kur’xxan Meâlleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2003, ss.87-103

Ahmed Sûzî ve Pendnâmesi

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007

Sivaslı Divan Şairleri

I. Ulusal Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2007

Üsküdarlı Sâfî ve Cidâl i Sa d i Bâ Müddeî Mesnevîsi

Üsküdar Sempozyumu IV, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

Beylikler Döneminde Sivaslı Şairler

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005

Şark Klasiklerinden Attar ın Pendnâmesi nin Türk Halk İnanışlarına Etkisi

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004

Sivaslı Mevlid Şairleri

Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Yunusun Dili

Yunus Şiirinde İnsanın Hayat Serüveni- Hamlık ve Pişmek Üzerine, , Editör, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ordu, ss.17-23, 2019

Nesimi Kitabı

Nesîmî’xxye Ait Olduğu Düşünülen Bazı Gazeller, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.77-82, 2019

Âşık Veysel

Ketebe, Sivas, 2018

Sefil Selimi

Ketebe, Sivas, 2018

Türk Düşünce Tarihi (El Kitabı)

Açılın Kapılar Şaha Gidelim Pir Sultan Abdal, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Grafiker, ss.120-145, 2018

Sivaslı Divan Şairleri

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2017

Heşt Bihişt Şemseddin Sivasî

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2017 Creative Commons License

Kırk Hadis

Be Yayınları, Sivas, 2017

Seyrimde Bir Şehre Vardım

Be Yayınları, Sivas, 2017

Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. Fatıma

Türk İslam Edebiyatında Hz. Fatıma, , Editör, Sivas Belediyesi, ss.123-134, 2017

Mevlid Külliyatı III

Tâhir Nadi ve Mevlidi, Bilal Kemikli, Editör, DİB Yay., İstanbul, ss.137-158, 2016

Mevlid Külliyatı III

Salih Nihânî ve Mevlidi, Bilal Kemikli, Editör, DİB Yay., İstanbul, ss.109-135, 2016

Mevlid Külliyatı III

İhramcızâde İsmail ve Mevlidi, Bilal Kemikli, Editör, DİB Yay., İstanbul, ss.205-225, 2016

Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2015 Creative Commons License

Şemseddin Sivasî Hayatı Duaları Şiirleri

Şemseddin Sivasî Sivas'a ve Sivaslılara Duaları, Murat Kıral, Editör, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, ss.47-75, 2015

Çeşitli Yönleriyle Hz Hasan

Be Yayınları, Sivas, 2014

Üsküdarlı Safi Hayatı Şiirleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2013

Ahmed Sûzî Divanı

BURUCİYE YAYINLARI, Sivas, 2012 Creative Commons License

Sivaslı Sûfî Ahmed Sûzî ve Dönemi

Sûzî’xxnin Mesnevileri, Alim Yıldız, Editör, Buruciye Yayınları, Sivas, ss.295-305, 2012

Şiirin Gölgesinde

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011

Ahmed Hamdi Divânı

Buruciye Yayınları, Sivas, 2011 Creative Commons License

Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2011 Creative Commons License

Şuarâ Meclisi

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011

Üç Bülbülden Güllerin Efendisine

NasihatYayınları, Malatya, 2010

Türk İslam Edebiyatı

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010

Fenayî Cennet Efendi Divanı

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2010 Creative Commons License

Mevlid i Nebi İhramcızâde İsmâil Hakkı Toprak

İhramcızâde İsmail Hakkı, , Editör, Asitan, ss.9-18, 2010

Yeniden Söylenen

Buruciye Yayınları, 2008

Sivaslı Şairler Antolojisi

Sivaslılar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003