Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anadolu da Sosyoloji Eğitimi:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Sosyoloji Konferansları, ss.157-173, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIOLOGY EDUCATION IN ANATOLIA: SAMPLE OF SIVAS CUMHURIYET UNIVERSITY

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, ss.157-173, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ötenazi Bir İnsan Hakkı mıdır

Düşünen Siyaset, ss.337-360, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

REPRESENTATION AND JUSTICE

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bukreş, Romanya, 01 Haziran 2015 - 13 Ocak 2016

Yaşlilik Ve Yoksulluk Sivas İli Örneği

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, cilt.1, ss.266-274

Şartlı Nakit Transferlerinden ŞNT Yararlanan Aileler Sivas ÖRNEĞİ

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2010, cilt.1, ss.489-506

Şartlı Nakit Transferinden (ŞNT) Yararlanan Aileler: Sivas Örneği

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2010, cilt.1, ss.487-526

Kitap & Kitap Bölümleri

Bazı Toplumsal Sorunlar Bakımından Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe Taşımak, Mehmet Şahin, Mustafa Aydın Başar, Editör, Rating Academy Yayınları, Çanakkale, ss.11-18, 2019

RURAL DEPOPUTALTION AND WOMEN POVERTY IN TURKEY

CITIES IN THE GLOBALIZING WORLD AND TURKEY A THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVE, Recep EFE, Neslihan SAM, Rıza SAM, Eduardas SPIRIAJEVAS, Elena GALAY, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.127-141, 2014