Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1996 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 1987 - 1995 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2002 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2004 - 2012 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2005 - 2007 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Sosyoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans İktisat Sosyolojisi

 • Lisans Siyaset Sosyolojisi

 • Lisans Örgüt Psikolojisi

 • Lisans Türkiyenin Toplumsal Yapısı

 • Lisans Osmanlı Toplum Yapısı

 • Yüksek Lisans Toplumsal Yapı ve Değişme

 • Lisans İktisat Sosyolojisi

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Lisans Örgüt Psikolojisi

 • Lisans Osmanlı Toplum Yapısı

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Lisans Siyaset Sosyolojisi

 • Lisans Türkiyenin Toplumsal Yapısı

 • Yüksek Lisans Sosyal Sorunlar

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans İnsan Haklari ve Sivilleşme

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Yüksek Lisans Proje Yönetimi

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans SOS 3026 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans SOS 5044 SOSYAL SORUNLAR

 • Lisans SOS 1008 TOPLUMSAL YAPI

 • Lisans SOS 4000 BİTİRME TEZİ

 • Lisans Örgüt Sosyolojisi

 • Lisans SOS 4007 TÜRKİYE DE SOSYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞMİ

 • Lisans SOS 2027 OSMANLI TOPLUM YAPISI

 • Lisans SOS 3011 SİYASET SOSYOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans SOS 5047 İNSAN HAKLARI VE SİVİLLEŞME

 • Lisans Türkiyede Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

 • Lisans SOS 3015 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

 • Lisans Türkiyede Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

 • Lisans SOS 2020 TÜRKİYE NİN TOPLUMSAL YAPISI

 • Yüksek Lisans SOS 5081 TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

 • Lisans Örgüt Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Demokrasi ve Sivil Toplum Tartışmaları

 • Yüksek Lisans Sosyoloji Doktora Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Osmanlı Toplum Yapısı

 • Lisans Toplum ve Tarih Felsefesi

 • Lisans Toplum ve Tarih Felsefesi

 • Lisans Osmanlı Toplum Yapısı

 • Lisans Psiko Sosyal Yönden Örgütler

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Lisans Psiko Sosyal Yönden Örgütler

 • Lisans Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Lisans Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Lisans Türk Sosyolojisi Tartışmaları

 • Lisans Türk Sosyolojisi Tartışmaları

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Lisans Toplumsal Yapı

 • Lisans Seçmeli I (İnsan Hak. Ve Demok. Eğt.)

Yönetilen Tezler