Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Portfolyo Hazırlama

 • Lisans Yeni Medya

 • Lisans Çağdaş Sanat Yorumu

 • Lisans Resim - VI

 • Lisans Modern Sanat Tarihi - I

 • Yüksek Lisans İleri Resim Pratikleri I

 • Yüksek Lisans Güncel Sanat Tartışmaları I

 • Lisans Suluboya Resim - II

 • Lisans Desen - II

 • Lisans Resim Teknolojileri - II

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Resim - IV

 • Lisans Fotoğrafçılık - II

 • Lisans Resim - V

 • Lisans Suluboya Resim - I

 • Lisans Resim - III

 • Lisans Fotoğrafçılık - I

 • Lisans Yeni Medya - II

 • Lisans Resim - I

 • Lisans Resim - II

 • Lisans Sanat Felsefesi ve Estetik

 • Lisans Heykel Sanatı Tarihi - I

 • Lisans Çağdaş Sanat Yorumu - II

 • Lisans Etüd Çalışmaları

 • Lisans Resim Bölümü Bitirme Projesi

 • Lisans Heykel ve Çevre - I

 • Lisans Heykel Tasarımı - V

 • Lisans Güncel Sanat - II

 • Lisans Portre Uygulamaları

 • Lisans Sanat Felsefesi ve Estetik II

 • Lisans Desen - VIII

 • Lisans Desen - IV

 • Lisans Heykel Teknikleri - II

 • Lisans Desen - III

 • Lisans Desen - VII

 • Lisans Desen

 • Lisans Ahşap Teknikleri I

 • Lisans Anasanat Atölye IV

 • Lisans Anasanat Atölye III

 • Lisans Yaratıcı Drama