Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frank Stella veÜç Boyutlu Nesneleri

Atlas Internatıonal Referred Journal On Socıal Scıences, cilt.4, ss.751-756, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜZE KAVRAMI VE MODERN MÜZE ÖRNEKLERİ

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, cilt.4, ss.162-169, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SANAT VE DİL GRUBU YA DA NESNESİ OLMAYAN SANAT

Idil Sanat ve Dil Dergisi, cilt.7, ss.243-247, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ KAVRAMSALCILIK: JEFF KOONS, DAMİEN HİRST, SHERRİE LEVİNE, CİNDY SHERMAN

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.1939-1947, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müze Kavramıve Modern Müze Örnekleri

Uluslar arası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2018

PANEL/”Sanatta Değer Olgusu”

Sanatta Değer Olgusu, Sivas, Türkiye, 26 Nisan 2017

Yeni Kavramsalcılık

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2017

Zanaat Nasıl Sanat Oldu

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.70-76