Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Frank Stella veÜç Boyutlu Nesneleri

Atlas Internatıonal Referred Journal On Socıal Scıences, vol.4, no.10, pp.751-756, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜZE KAVRAMI VE MODERN MÜZE ÖRNEKLERİ

JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES, vol.4, no.9, pp.162-169, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAT VE DİL GRUBU YA DA NESNESİ OLMAYAN SANAT

Idil Sanat ve Dil Dergisi, vol.7, no.43, pp.243-247, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİ KAVRAMSALCILIK: JEFF KOONS, DAMİEN HİRST, SHERRİE LEVİNE, CİNDY SHERMAN

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.18, pp.1939-1947, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müze Kavramıve Modern Müze Örnekleri

Uluslar arası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

PANEL/”Sanatta Değer Olgusu”

Sanatta Değer Olgusu, Sivas, Turkey, 26 April 2017

Yeni Kavramsalcılık

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017

Zanaat Nasıl Sanat Oldu

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.70-76