Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Kariyer Engeli Olarak Cam Tavan Sendromu: Sivas İlinde Öğretmenler Üzerine BirAraştırma

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.2, pp.719-733

The Relation of Managing Diversity Practices with Organizational Attraction and Organiztional Alienation

3th International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.1, pp.64

Aile İşletmelerinde Yetki Devri ve Variste Aranılan Özellikler: Ardahan Ve Sivas Örneği

2.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir Kapadokya, Turkey, 9 - 11 November 2018

Girişimci Olmak ya da Olmamak: Aile İşletmelerinde 2. ve 3. Kuşağın İkilemi

International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.170-172 Sustainable Development

THE EFFECT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS ON SMES' FIRM PERFORMANCE

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Serbia And Montenegro, 6 - 08 July 2017, vol.34, pp.352-362 Creative Commons License identifier

Girişimcilerin Sosyal Sermayelerinin Girişimcilik Performansı Üzerindeki Etkisi

II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.137-143

TURİZM ALANINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNGLOBAL TURİZM KARİYERİNE İLİŞKİN ALGILARININBELİRLENMESİ

I. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.437-447

Turizm Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Global Turizm Kariyerine ilişkin Algılarının Belirlenmesi

I.EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.437-447

Business Ethics from the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management

ICESoS’13 International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013 Sustainable Development

Business Ethics fom the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management

International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.1622-1636 Sustainable Development

Engelli İstihdamı Konusundaki Tutumların BelirlenmesineYönelik Sivas İlinde Bir Araştırma

20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012

Yükselen Trend: Kadın Girişimciliği ve Sivas İlinde Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Araştırma

4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Manisa, Turkey, 2 - 04 May 2012, pp.372-384

Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

KÜRESEL KARİYER OLGUSU ve SPOR YÖNETİMİNDE KÜRESEL BİR YÖNETİCİ ÖRNEĞİ ŞENES ERZİK

18.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.922

Books & Book Chapters

Turizm Sektöründe Aile İşletmeleri

in: Turizm Girişimciliğinin Doğası, Konaklıoğlu Ece,Koç Burcu,Atar Yılmaz Ayşe, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.189-207, 2022

Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma

in: SOSYAL BILIMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER, Karabıyık İlyas, Sansar M. Fatih, Editor, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Ankara, pp.289-304, 2021

Dijital Çağda Kobi’lerin İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunları Ve Çözüm Önerileri

in: İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Perspektifiyle KOBİ Sorunları ve Çözüm Önerileri, Berrin Filizöz, Editor, EKİN YAYINCILIK, Bursa, pp.69-108, 2020

Küçükve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

in: İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Perspektifiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Sorunları ve Çözüm Önerileri, Berrin FİLİZÖZ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-18, 2020

MARKALAŞMADA TEMEL ADIM: MARKA TESCİLİ VE ARDAHAN

in: ARDAHAN DEĞERLEMELERİ -I- Sosyo-Politik, Kültürel ve İktisadi Bağlamda Değerler, Potansiyeller ve Yaklaşımlar, İHSAN KURTBAŞ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.347-365, 2019

BÖLÜM 13 MARKALAŞMADA TEMEL ADIM: MARKA TESCİLİ VE ARDAHAN/ ARDAHAN’xxIN SOSYO-EKONOMİSİ

in: ARDAHAN DEĞERLEMELERİ-ISOSYO-POLİTİK, KÜLTÜREL VE İKTİSADİ BAĞLAMDA DEĞERLER, POTANSİYELLER VE YAKLAŞIMLAR, Doc.Dr. İhsan Kurtbaş, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.347-365, 2019

Çalışan Gençler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Berrin Filizöz, Ayşe Kocabacak , Editor, Seçkin Yayınları, Ankara, pp.232-262, 2016

Örgütsel İletişim

in: Yönetim ve Organizasyon, Atatürk Üniversitesi , Editor, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum, pp.1-16, 2016

Gruplar ve Grup Davranışları

in: Davranış Bilimleri, Mustafa Paksoy, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.231-248, 2013

Etik ve etiğe ilişkin temel kavramlar

in: İşletme Etiği, Zeyyat Sabuncuoğlu, Editor, Beta, İstanbul, pp.1-38, 2011

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik

in: İşletme Etiği, Sabuncuoğlu, Zeyyat , Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.217-249, 2011

Etik ve Etiğe İlişkin Temel Kavramlar

in: İşletme Etiği, Sabuncuoğlu, Zeyyat , Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.1-38, 2011