Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Türk Lehçeleri II

 • Lisans Türk Lehçeleri IV

 • Lisans Türk Lehçeleri IV

 • Lisans Türk Lehçeleri III

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Türkmen Türkçesi

 • Lisans Türkmen Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Doktora Orhun Türkçesi

 • Lisans Türk Lehçeleri III

 • Lisans Türkmen Türkçesi Metin Aktarmaları - l

 • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Türkmen Türkçesi

 • Lisans Türk Lehçeleri II

 • Yüksek Lisans Eski Türkçe

 • Lisans Türk Lehçeleri I

 • Lisans Türkmen Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Yüksek Lisans Doğu Türkçesi

 • Lisans Türkmen Türkçesi Metin Aktarmaları - l

 • Lisans Türk Lehçeleri I

 • Lisans Eski Türkçe II

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Eski Türkçe II

 • Lisans Türk Dili Tarihi - ll

 • Lisans Türk Dili Tarihi - ll

 • Lisans Çağatay Türkçesi

 • Lisans Çağatay Türkçesi

 • Lisans Türk Dili Tarihi - l

 • Lisans Eski Türkçe I

 • Lisans Türk Dili Tarihi - l

 • Lisans Eski Türkçe I

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Yüksek Lisans Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Göstergebilim - l

 • Yüksek Lisans Karşilaştirmali Ses Bilgisi

 • Lisans Türkiye Türkçesi V

 • Lisans Türkiye Türkçesi VI

 • Lisans Türkiye Türkçesi VI

 • Yüksek Lisans Çağatay Türkçesi

 • Lisans Türkiye Türkçesi V

 • Lisans Azerbaycan Türkçesi Metin Aktarmaları - l

 • Lisans Azerbaycan Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Lisans Yeni Türk Lehçeleri - ll

 • Lisans Azerbaycan Türkçesi Metin Aktarmaları - ll

 • Lisans Azerbaycan Türkçesi Metin Aktarmaları - l

 • Lisans Azerbaycan Türkçesi

 • Lisans Yeni Türk Lehçeleri - l

 • Lisans Eski Türkçe - ll

 • Lisans Azerbaycan Türkçesi

 • Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri II

 • Lisans Eski Türkçe - l

 • Lisans Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi

 • Lisans Osmanlı Türkçesi - ll

 • Lisans Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi

 • Lisans Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

 • Lisans Osmanlı Türkçesi - l

 • Lisans Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

 • Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri I