Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cengizname Elyazmalarının Dili Üzerine

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.53-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEHCÜ’L-FERĀDİS’TEKİ ARAPÇA-FARSÇA KÖKENLİKELİMELERDE “KAPALI E” ÜZERİNE

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, cilt.65, ss.7-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Babyry Diwanyny Esasy A ratyınlyklary The Basic Peculiarities of Babur s Divan

MIRAS, Ylmy-Köpçülikleýin Žurnal, 4/2015, cilt.60, ss.13-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yunus Emre’nin Dilinde Yap- Fiilinin Görev ve Anlamları

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

RİSÂLE-Yİ VÂLİDİYYE TERCÜMESİ’NDEKİ TASAVVUF MAZMUNLARI ÜZERİNE

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, ULANBATOR, MOĞOLİSTAN, 1 - 07 Haziran 2018, cilt.2, ss.1586-1597

Fiil Çekimlerinde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Nasıl Birleştirilebilir?

Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.22-27

Bâbür Divanı ile Bâbürnâme Arasında Tarihî Müşterekler

International Conference “Zahiriddin Muhammad Babur’s Works in the World Culture”, Andican, Özbekistan, 27 - 29 Ekim 2017

Dîvânü Lügâti t Türk teki Özel Adların Tasnifi Üzerine

II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu: Bilim Dünyasına Katkıları, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.234-238

On the Realm of Foreign Land in Babur s Poems

Proceedings of Three Day International Seminar on Cultural Exchange Between India, Iran Turkey, Afghanistan and Central Asia: Contribution of Scholars, Sufis and Poets, New Delhi, Hindistan, 4 - 06 Şubat 2016, ss.84-94

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapmak Fiilinin Tarihî Gelişimi ve Medya Marifetiyle Önlenemeyen Yükselişi

2017 TÜRK DİLİ YILI ARMAĞAN KİTABI, Çakıcı, Bilal (haz.). II. Gözaydın, Nevzat (haz.). III. Zülfikar, Hamza (haz.), Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.95-124, 2018

Çağatay Türkçesinde -ºp Ekli Şimdiki Zaman Çekimi Üzerine

NURİ YÜCE ARMAĞANI, Prof. Dr. Ali AKAR, Editör, Günce Yayınları, Ankara, ss.374-391, 2017

Ansiklopedide Bölümler

Zahiriddin Muhammed Babur Entsiklopediyası

”Şark” Neşriyat-Matbaa, ss.297-298, 2017