Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of a Guide Based Application Bundle on the Catheter-Related Infection

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.27, no.3, pp.222-230, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Uluslararası Öğrenme Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6 - 08 September 2018

The Effect of Scenario-Based High Fidelity Simulation Method on Autonomy Levels, Team Collaboration and Problem Solving Ability of Last Grade Nursing and Medical School Interns

The Effect of Scenario-Based High Fidelity Simulation Method on Autonomy Levels, Team Collaboration and Problem Solving Ability of Last Grade Nursing and Medical School Interns, Sivas, Turkey, 4 - 06 June 2018

Basınç Ülseri: Ebelik Boyutu İle

1.Uluslararası 5.Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 April 2018

Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleir ve Ekip Çalışmasına Yönelik Tutumları

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Turkey, 25 - 27 May 2017

İntörn Hemşirelerin Ekip Çalışması ve Tıbbi Hatalar Konusundaki Tutumları

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Turkey, 25 - 27 May 2017

Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Ağrı

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Turkey, 25 - 27 May 2017