Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Uluslararası Öğrenme Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6 - 08 Eylül 2018

The Effect of Scenario-Based High Fidelity Simulation Method on Autonomy Levels, Team Collaboration and Problem Solving Ability of Last Grade Nursing and Medical School Interns

The Effect of Scenario-Based High Fidelity Simulation Method on Autonomy Levels, Team Collaboration and Problem Solving Ability of Last Grade Nursing and Medical School Interns, Sivas, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2018

Basınç Ülseri: Ebelik Boyutu İle

1.Uluslararası 5.Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 Nisan 2018

Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleir ve Ekip Çalışmasına Yönelik Tutumları

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

İntörn Hemşirelerin Ekip Çalışması ve Tıbbi Hatalar Konusundaki Tutumları

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Ağrı

4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bodrum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017