General Information

Institutional Information: Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, Iş Sağlığı Ve Güvenliği
Research Areas: Workers' Health and Safety at Mine Operations and Facilities

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

4

Project

6

Intellectual Property

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olan Doç. Dr. Coşkun, daha sonra yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Maden Mühendisi olmuştur.  1998 yılında, Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır.

 

2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden İşletme Anabilim dalında “Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşlarda Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğün Kayma Direncine Etkileri” üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır. 2021 yılı Nisan ayında ise Doçent unvanı almıştır. 

 

2015 yılında ise Cumhuriyet Teknokent'te  Ar-Ge çalışmaları yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla "İnovasyon Teknolojileri ve Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü" nü kurmuştur.


Savunma Sanayii başta olmak üzere bir çok firmaya zemin kaplamalarının kayma potansiyellerinin belirlenmesi ve güvenlik sınıflamasının yapılması konusunda ülkemizde ilk ve tek laboratuvar olarak (www.uzge.org & www.uzge.com.tr) hizmet vermektedir. 2018 yılında ise TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE OLMUŞTUR.


2020 Yılında, ülkemizde ilk ve tek olan UZGEHELİDECK'i (www.uzgehelideck.com) kurmuştur. Ülkemizde helikopter pistlerinin yüzey sürtünme katsayısı ölçümlerini yapmaya başlamıştır. UZGEHELİDECK olarak ülkemizde tek bir laboratuvar olma özelliğini taşımaktadır. 

 

Doç. Dr. Coşkun, ülkemizde "Yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma risklerinin belirlenmesi ve zemin güvenlik sınıflamalarının yapılması" konusunda ilk ve tek doktora çalışması yapan akademisyen olup bu konuda ulusal ve uluslararası makaleleri, SCI yayınları ve Ar-Ge çalışmaları bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Coşkun, tarafından başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İSG birimi olmak üzere birçok bakanlık ve ilgili kurumlarda  “Yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma risklerinin belirlenmesinde günümüzde kullanılan standartlar, test yöntemleri ile güvenlik sınıflamaları” hakkında seminer, konferans ve bilgilendirme toplantıları ile sunumlar vermiştir.


Doç. Dr. Coşkun'un  KOSGEB tarafından desteklenen ve BAŞARIYLA tamamlanan üç adet Ar-Ge İnovasyon Projesi bulunmaktadır. Son Ar-Ge İnovasyon Projesi ise SSB tarafından desteklenmiştir. Dördüncü Ür-Ge İnovasyon Projesi ise halen devam etmektedir.

Contact

Other Email
coskungc@gmail.com
Email
cgultekin@cumhuriyet.edu.tr
Web Page
https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/cgultekin
Office Phone
+90 346 487 5470
Fax Phone
+90 850 480 0635
Office
www.uzge.org & www.uzgehelideck.com
Address
uzge@uzge.org