Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Slip safety risk analysis of surface properties using the coefficients of friction of rocks

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, vol.25, no.3, pp.443-457, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A new slip safety risk scale of natural stones with statistical K-means clustering analysis

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, no.24, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Slip Safety Analysis of Differently Surface Processed Dimension Marbles

JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, vol.39, no.5, pp.908-917, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Slip Safety Analysis of Local Afyon Marble

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, vol.16, no.1, pp.155-166, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sivas Yöresi Travertenlerin Eğik Düzlem Test Yöntemi ile Kayma Emniyetinin Analizi

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), vol.36, no.7, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Comparative Evaluation of Floor Slipperiness Test Methods

PROCEEDINGS OF THE 10 th INTERNATIONAL MARBLE AND NATURALSTONES CONGRESS, Bursa, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.151-161

TAM OTOMATİK EĞİK DÜZLEM TEST CİHAZI İMALATIB

7.ULUSLARARASI MADEN MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 23 - 26 October 2019

DOĞAL TAŞLARIN TAŞINABİLİR ZEMİN KAYMAZLIK TEST CİHAZI İLE KAYMA RİSKİ ANALİZİ

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, 3 - 04 October 2019

HAVUZ KENARLARINDA KULLANILAN SERAMİK ZEMİN KAPLAMALARININKİMYASAL SOLÜSYON KULLANILARAK KAYMA RİSK ANALİZİ

Internatıonal Agean Symposıum On Innovatıve InterdıscıplınaryScıentıfıc Researches, 26 - 27 March 2019

TAŞINABİLİR VE LABORATUAR ZEMİN KAYMAZLIK TEST CİHAZI İLE KAYMA GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

Internatıonal Agean Symposıum On Innovatıve Interdıscıplınary Scıentıfıc Researches, 26 - 27 March 2019

DETERMINATION OF CLASSIFICATION OF SAFETY AND SLIP RESISTANCES OF TRAVERTINES USED IN HİSTORIC TOURIST AREAS IN SIVAS PROVINCE

EJONS V – INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS – ENGINEERING – NATURAL MEDICAL SCIENCES, 22 - 25 November 2018

DOĞAL TAŞLARIN SÜRTÜNME KATSAYILARI (COF) İLE YENİ KAYMA GÜVENLİK RİSK SINIFLAMASININ BELİRLENMESİ

ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, 2 - 03 November 2017

Kamu Kurumlarında Kullanılan Zemin Kaplamalarının Kayma Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçiSağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 2 - 03 November 2017

Slip Risk Evaluation of Surface Coating Natural Stone Used in Health Institution

1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 6 - 07 May 2016

Doğal Taşların Kayma Potansiyellerin Belirlenmesinde Kullanılan Test Cihazları

V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 1 - 02 October 2015

Pandül Yöntemi ile Kireçtaşı Plakalarının Kayma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

MERSEM 2012 - 8. Uluslararası Mermer ve Doğal taş Kongresi, Afyon,( 2012)., 13 - 15 December 2012

Traverten Plakalarının Pandül Yöntemi ile Kayma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

KAYAMEK 2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara,( 2011)., Turkey, 8 - 09 December 2011