Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans İktisada Giriş II

 • Lisans Küresel Lojistik Yönetimi

 • Lisans Dış Ticaret Teşvikleri

 • Lisans Lojistik Maliyet Analizi

 • Lisans Lojistiğe Giriş - I

 • Lisans Dış Ticaret Teşvikleri

 • Lisans İktisada Giriş I

 • Lisans İktisada Giriş I

 • Lisans Küresel Lojistik Yönetimi

 • Lisans Uluslararası Bankacılık ve Finans

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Yüksek Lisans Uluslararası Lojistik Yönetimi

 • Lisans Uluslararası Bankacılık ve Finans

 • Lisans İktisada Giriş II

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans İktisada Giriş I

 • Lisans Lojistiğe Giriş - II

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans E-Ticaret Lojistiği

 • Yüksek Lisans Proje Yönetimi

 • Lisans Lojistiğe Giriş - I

 • Lisans Lojistiğe Giriş - II

 • Yüksek Lisans Uluslararası Lojistik Yönetimi

 • Lisans Mikro İktisat

 • Lisans Lojistik Maliyet Analizi

 • Yüksek Lisans Lojistikde Güncel Konular

 • Lisans Mesleki İngilizce

 • Yüksek Lisans Lojistikde Güncel Konular

 • Lisans İktisadi Entegrasyon ve AB

 • Lisans İktisadi Entegrasyon ve AB

 • Lisans İktisada Giriş - I

 • Lisans İktisada Giriş II

 • Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Lisans İktisada Giriş - I

 • Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Yüksek Lisans İktisat Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Uluslararasi Ticaret Teorisi ve Politikasi

 • Lisans Mikro İktisat

 • Lisans Mikro İktisat

 • Lisans İktisadi Entegrasyonlar ve AB

 • Lisans İktisadi Entegrasyonlar ve AB

 • Lisans İktisadi Entegrasyonlar ve AB

 • Lisans Elektronik Ticaret

 • Lisans Depo Yönetimi

 • Lisans Mikro İktisat

 • Lisans Mikro İktisat

 • Lisans Elektronik Ticaret

 • Lisans Mikro İktisat

 • Lisans Depo Yönetimi

 • Ön Lisans Türkiyenin Ticari Ortakları ve Yeni Paz.

 • Ön Lisans Türkiyenin Ticari Ortakları ve Yeni Paz.

 • Ön Lisans Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

 • Lisans Ekonomi

 • Ön Lisans Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

 • Ön Lisans Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

 • Lisans Dış. Ticaret İşlemleri

 • Lisans Dış. Ticaret İşlemleri

 • Lisans Ekonomi

 • Ön Lisans Politik İktisat

 • Lisans Dış. Ticaret İşlemleri

 • Ön Lisans Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

 • Lisans Dış. Ticaret İşlemleri

 • Lisans Kırgız Türkçesi

 • Lisans Avrupa Birliği ve Türkiye

 • Lisans Avrupa Birliği ve Türkiye

 • Lisans İktisadi Entegrasyonlar ve AB

 • Lisans Kırgız Türkçesi

 • Lisans Para-Banka

 • Lisans Mühendislik Ekonomisi

 • Lisans Para Teorisi ve Politikası

 • Lisans Mühendislik Ekonomisi

 • Lisans Para Teorisi ve Politikası

 • Lisans Mühendislik Ekonomisi

 • Lisans İktisada Giriş

 • Lisans İktisadi Düşünce Ve Sistemleri

 • Lisans Uluslararası İşletmecilik

 • Lisans Mühendislik Ekonomisi

 • Lisans İktisadi Düşünce Ve Sistemleri

 • Lisans İktisadi Düşünceler Tarihi

 • Lisans Uluslararası İşletmecilik

 • Lisans Uluslar Arası İktisadi Kuruluşlar

 • Lisans Uluslar Arası İktisadi Kuruluşlar

 • Lisans Para-Banka

 • Lisans İktisadi Düşünceler Tarihi

 • Lisans İşletme Yönetimi

 • Lisans Para Teorisi ve Politikası

 • Lisans İşletme Yönetimi

 • Lisans Para Teorisi ve Politikası

 • Lisans İşletme Yönetimi

 • Lisans Çevre Ekonomisi

 • Ön Lisans Ekonomi

 • Lisans Çevre Ekonomisi

 • Ön Lisans Serbest Bölgeler