Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN ANALYSIS OF THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX OF EU COUNTRIES WITH AN INTEGRATED MCDM MODEL

Economics and Business Review, cilt.5, sa.4, ss.49-69, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

G-20 ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNİN ÇOKKRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE ÖLÇÜMÜ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.1-450, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.447-461, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.229-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin Ekonomisinde Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yüksek Teknolojik Mal İhracatının Belirleyicileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.214-225, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.234-243, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lojistik Merkezi Yeri Seçimi

İktisadi Yenilik Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.45-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: SivasÜzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya ve Kafkas Ekonomilerinde Geçiş Sonrası Dış Ticaret

Profesör Cusup Primbayev’xxin 60. yaşına armağan, cilt.33, sa.23, ss.1-396, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Merkezi Asya ve Kafkas Ekonomilerinde Entegrasyonun Olabilirliği AB deki Kömür Çelik Topluluğu Benzeri Su ve Enerjide İşbirliği Arayışı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., cilt.18, sa.1, ss.181-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü Dünya Ağır Borçlu Ekonomilerde Borçluluk Sürecinde Gelişmeler Kırgızistan İçin Açılımlar

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.45-62, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Politikaları Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, sa.2, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BORSA VE GELİR DAĞILIMI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: SEÇİLMİŞOECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KRİTİKTARTIŞMALAR KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Balkan Ülkelerinde Lojistik Performans Endeksi Değerlendirilmesi

4th International Symposium on InternationalSymposium on Innovative Approaches in Social,Human and Administrative SciencesNovember 22-24, 2019, Samsun, Turkey, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.178-180

ORTA ASYA VE KAFKAS TÜRK CUMHURİYETLERİNDE LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ ÜZERİNE İHRACAT VE İTHALATIN ETKİSİ

IKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES ERZURUM 2019, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019, ss.426-430

OECD ÜLKELERİNDE BORSA VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLİŞKİLERİRELATIONS ECONOMIC FREEDOM AND STOCK IN THE OECD COUNTRIES

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ28-30 Haziran 2019SİVAS, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, cilt.2, ss.336-344

TÜRKİYE’ DE DIŞ BORÇ, DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 11 - 14 Temmuz 2019

TERSİNE LOJİSTİK VE ATIK LOJİSTİĞİNİN SİVAS EKONOMİSİNDEKİ YERİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.588-597

SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ İLE DIŞ TİCARET VE BORSA İLİŞKİLERİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.581

YÜKSEK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE BÜYÜME VE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.575-580

Birinci Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar

İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.337-348

Kamu Harcamalarının Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi:Merkezi Asya

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018, TAŞKENT, Özbekistan, 18 - 20 Haziran 2018

Özbekistan Ekonomisinin Dış Ticareti ve Rekabet GücündeGelişmeler

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018, TAŞKENT, Özbekistan, 18 - 20 Haziran 2018

ihracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Merkezi Asya Ekonomileri Örneği

international conference on eurasian economies, Bishkek, Kırgızistan, 5 - 07 Ekim 2017

Çok uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: Sivas Üzerine Bir Uygulama

2. uluslararası kafkas- orta asya dış ticaret ve lojistik kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.505-516

Türkiye ve AB Ülkelrinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri

international conference on eurasian economies 2014, Skopje, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2015

Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2014, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.676-679

Kamu Büyüklüğünün Yolsuzluk ve Özgürlük Üzerine Etkileri Merkezi Asya ve Kafkas Ülkeleri Örneği

International Congress on Economics, Finance, and Banking Kyrgyzystan-Turkey Manas University, Chyngyz Aytmatov Campus, Bishkek, Kyrgyzstan, Bishkek, Kırgızistan, 26 - 28 Haziran 2013

The Relationships between Debt and Economic Growth in Central Asia and Caucasus Orta Asya ve Kafkaslarda Borç Ekonomik Büyüme İlişkileri

International Conference on Eurasian Economies 11–13 October 2012 – Almaty, KAZAKHSTAN, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Ekim 2012

Türkiye'de 1980 Sonrası Dış Borç ve Büyüme İlişkileri

3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1 - 03 Kasım 2012, ss.115

Sivas'ta 2008 2009Küresel Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Etkisi

2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2010, ss.173-186

Kitap & Kitap Bölümleri

Evaluation of LPI Values of Transition Economies Countries With a Grey MCDM Model

Handbook of Research on Applied AI for International Business and Marketing Applications, Bryan Christiansen, Tihana Škrinjarić, Editör, IGI GLOBAL, California, ss.499-511, 2020

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER VE DIŞ TİCARETÜZERİNE ETKİLERİ

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VELOJİSTİKUygulamalı Ve Teorik Seçme Konular, İLKAY NOYAN YALMAN, Editör, NOBEL, Sivas, ss.275-291, 2020

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK UYGULAMALARI VE LOJİSTİK PERFORMANSENDEKSİ

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VELOJİSTİKUygulamalı Ve Teorik Seçme Konular, İlkay Noyan Yalman, Editör, Nobel, Sivas, ss.251-262, 2020

ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ

İTHALAT VE İHTACAT TEKNİGİ, PROF. DR. Ö. SELÇUK EMSEN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.1-22, 2019

DIŞ TİCARETTE UYGULANAN ULUSLARARASI KURALLAR

İTHALAT VE İHRACAT TEKNİĞİ, PROF. DR. Ö. SELÇUK EMSEN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.190-205, 2019

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE AKREDİTİF

İTHALAT VE İHRACAT TEKNİĞİ, PROF. DR.Ö. SELÇUK EMSEN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.150-165, 2019

İHRACAT VE İTHALATTA LOJİSTİK UYGULAMALAR

İTHALAT VE İHRACAT TEKNİĞİ, PROF.DR. Ö. SELÇUK EMSEN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.224-240, 2019