Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Influence Of Different Led Curing-Units On Depth Of Cure and Micro-Hardness Of Nano-Hybrid Resin Composite

Cumhuriyet Dental Journal, vol.24, no.1, pp.88-95, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı astar ve kaide materyallerinin kompozit rezinin makaslama bağlanma dayanımına etkisi

Atatürk üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.26, no.1, pp.38-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

FARKLI ASTAR VE KAİDE MATERYALLERİNİN KOMPOZİT REZİNİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.38-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

Can Er:YAG laser be an alternative to conventional methods for repairing composite resins?

Cumhuriyet Dental Journal, vol.16, no.2, pp.125-132, 2013 (Other Refereed National Journals)

Cytotoxicity evaluation of methacrylate- and silorane-based composite resins

Cumhuriyet Dental Journal, vol.15, no.4, pp.327-334, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Effect of the composite curing light mode on polymerization shrinkage of resin composites

Cumhuriyet Dental Journal, vol.15, no.1, pp.1-6, 2012 (Other Refereed National Journals)

Posterior kompozit restorasyonların tamir bağlanma dayanımlarının mikromakaslama yöntemi ile değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğİ Dergisi, vol.16, pp.18-22, 2007 (Other Refereed National Journals)

C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda Hepatit B,C ve HIV seroprevalansı ve Hepatit B aşılanma durumu

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.87-91, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Farklı iki kompozit rezinin su emilimi yönünden karşılaştırılması.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.95-99, 2006 (Other Refereed National Journals)

Dental adezivler

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.9, no.1, pp.63-67, 2006 (Other Refereed National Journals)

Işık kaynakları, polimerizasyon ve klinik uygulamalar

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.27, pp.117-124, 2006 (Other Refereed National Journals)

Üç akışkan kompozit rezinin suda bekletilme sürelerinin bükülme dayanım değerlerine olan etkisi.

Ondokuz Mayıs Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.91-95, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yeni Jenerasyon Dentin Bonding Ajanların Amalgam Restorasyonlarda Marjinal Sızıntıya Etkisi.

Cumhuriyet Dental Journal, vol.7, no.1, pp.22-26, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sınıf II Restorasyonlarda Beş Restoratif Materyalin Mikrosızıntı Değerlendirmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.67-70, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mine hipplazisine bağlı oluşan renklenmelerin multidisipliner tedavisi: Olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Konik şekilli üst yan kesicilerin strip kron kullanılarak restorasyonu :2 olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Diş renklenmesinde konservatif tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Effect of different base materials on composite bond strength

19. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2013

Farklı Akışkan Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Mikrosertliklerinin Değerlendirilmesi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 December - 30 September 2012

Home bleaching jellerin farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005

Işıkla sertleşen kompozit rezinlerin fiziksel özellikleri.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği, IV. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005

Home bleaching jellerin farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği, IV. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005