Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı astar ve kaide materyallerinin kompozit rezinin makaslama bağlanma dayanımına etkisi

Atatürk üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.26, ss.38-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI ASTAR VE KAİDE MATERYALLERİNİN KOMPOZİT REZİNİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.38-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Er:YAG laser be an alternative to conventional methods for repairing composite resins?

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.16, ss.125-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cytotoxicity evaluation of methacrylate- and silorane-based composite resins

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, ss.327-334, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effect of the composite curing light mode on polymerization shrinkage of resin composites

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, ss.1-6, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior kompozit restorasyonların tamir bağlanma dayanımlarının mikromakaslama yöntemi ile değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğİ Dergisi, cilt.16, ss.18-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda Hepatit B,C ve HIV seroprevalansı ve Hepatit B aşılanma durumu

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.87-91, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı iki kompozit rezinin su emilimi yönünden karşılaştırılması.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.95-99, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental adezivler

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.63-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işık kaynakları, polimerizasyon ve klinik uygulamalar

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.27, ss.117-124, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç akışkan kompozit rezinin suda bekletilme sürelerinin bükülme dayanım değerlerine olan etkisi.

Ondokuz Mayıs Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.91-95, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Jenerasyon Dentin Bonding Ajanların Amalgam Restorasyonlarda Marjinal Sızıntıya Etkisi.

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.7, ss.22-26, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf II Restorasyonlarda Beş Restoratif Materyalin Mikrosızıntı Değerlendirmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.67-70, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mine hipplazisine bağlı oluşan renklenmelerin multidisipliner tedavisi: Olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014

Konik şekilli üst yan kesicilerin strip kron kullanılarak restorasyonu :2 olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014

Diş renklenmesinde konservatif tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014

Effect of different base materials on composite bond strength

19. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013

Farklı Akışkan Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Mikrosertliklerinin Değerlendirilmesi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 Aralık - 30 Eylül 2012

Home bleaching jellerin farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi., Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005

Işıkla sertleşen kompozit rezinlerin fiziksel özellikleri.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği, IV. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005

Home bleaching jellerin farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği, IV. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005