Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ VE AKRAN BASKISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.7, no.59, pp.2536-2541, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of Nursing Students towards Children’xxs Rights: A Samplefrom Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, no.2, pp.1059-1065, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

COMPARISON OF FAMILY ATTITUDES FOR 7-12 YEAR OLD ENURETIC AND NONENURETIC CHILDREN”

IOSR Journals., vol.6, no.1, pp.148-155, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ EĞİTİMİNİN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.80-86, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yenidoğan Tarama Testleri Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.80-86, 2017 (Other Refereed National Journals)

EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.6, no.2, pp.83-90, 2017 (Other Refereed National Journals)

Attitudes of Nursing Students Towards People with Disabilities

Learning Disability Practice, vol.19, no.1, pp.27-30, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişki

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.8, no.22, pp.1-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BOY VE AĞIRLIK DURUMLARI

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.16, no.5, pp.66-69, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇCCUĞUN BAKIMI

63. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ-18.MİLLİ ÇOCUK KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 November 2019

Ani Bebek Ölümü Sendromunda Ebe ve Hemşirenin Rolü

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL EBELİK SEMPOZYUMU, 24 - 26 April 2018

Sivas İl Merkezindeki Otellerin Çocuklu Ailelerin Gereksinimlerini Karşılama Durumları

I.ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ, Sivas, Turkey, 25 - 28 April 2018

Yenidoğan Ağrısını Gidermeye Yardımcı Nonfarmakolojik Uygulamalar

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL EBELİK SEMPOZYUMU, 24 - 26 April 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Annelerin Ateş İshal ve Yanığa Yönelik Çocuklarına Yaptıkları Uygulamalar

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ateş ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

VRE MRSA VIP e Yönelik Korunma ve Kontrol Önlemleri

Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı İle 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 11.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 29 November - 03 December 2012

Hemşirelerde Rol Çatışması Rol Belirsizliği İş Stresi ve Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 5 - 08 September 2007

Books & Book Chapters

KAS İSKELET ACİLLERİ

in: ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ, SEMA KUĞUOĞLU, DUYGU SÖNMEZ DÜZKAYA, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.321-338, 2020

PEDİATRİK BAKIMDA FİZİK TEDAVİNİN ROLÜ, PEDİATRİK BAKIMDA UĞRAŞI TERAPİSİNİN ROLÜ,PEDİATRİK BAKIMDA DİL VE KONUŞMA PATOLOGUNUN ROLÜ

in: HEMŞİRELER İÇİN PEDİATRİK EVDE BAKIM AİLE MERKEZLİ YAKLAŞIM, FİRDEVS ERDEMİR, NAİME ALTAY, EBRU KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.611-652, 2019

Bölüm 8- Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği, Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz,Bahire Bolışık, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.359-397, 2018

DEĞERLENDİRME

in: HEMŞİRELİK SÜRECİNİN UYGULANMASI KLİNİK KARAR VERME SÜRECİ, GÜLÇİN BOZKURT, DUYGU SÖNMEZ DÜZKAYA, BANU TERZİ, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.188-202, 2017

YÜKSEK RİSKLİ YENİDOĞAN

in: EBELER İÇİN YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, pp.181-202, 2016

HIRSPRUNG HASTALIĞI

in: PEDİATRİK CERRAHİ HASTASININ HEMŞİRELİK BAKIMI, Z.BAHİRE BOLIŞIK, FİĞEN YARDIMCI, NURDAN AKÇAY DİDİŞEN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.347-358, 2015