Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2003 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 1989 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2003 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2012 - 2013 MYO Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Fizyolojik Süreçler ve Klinik Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans Sağlığın Değerlendirilmesi ve Fizik Muayene

 • Lisans Özel Gereksinimi Olan Çocuklar

 • Lisans Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar

 • Yüksek Lisans FİZYOLOJİK SÜREÇLER VE KLİNİK HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

 • Lisans ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUK

 • Lisans SOSYAL PEDİATRİ

 • Ön Lisans Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

 • Ön Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Ön Lisans Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

 • Ön Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Lisans Sosyal Padiatri

 • Lisans Büyüme Ve Gelişme

 • Ön Lisans Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

 • Ön Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Yüksek Lisans İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

 • Yüksek Lisans Yenidoğan

 • Yüksek Lisans Yenidoğan Hemşireliği

 • Yüksek Lisans Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Tanılama

 • Lisans Büyüme ve Gelişme

 • Lisans Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları

 • Lisans Büyüme Gelişme

 • Lisans Sağlığın Bozulması ve Bakım III

 • Lisans Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III

 • Lisans Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği