Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ VE AKRAN BASKISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.2536-2541, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Nursing Students towards Children’xxs Rights: A Samplefrom Turkey

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.1059-1065, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARISON OF FAMILY ATTITUDES FOR 7-12 YEAR OLD ENURETIC AND NONENURETIC CHILDREN”

IOSR Journals., cilt.6, ss.148-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ EĞİTİMİNİN ANNELERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.80-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Tarama Testleri Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.80-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.6, ss.83-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Nursing Students Towards People with Disabilities

Learning Disability Practice, cilt.19, ss.27-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Depresyon Arasındaki İlişki

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.8, ss.1-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BOY VE AĞIRLIK DURUMLARI

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.16, ss.66-69, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇCCUĞUN BAKIMI

63. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ-18.MİLLİ ÇOCUK KONGRESİ, Kıbrıs (Kktc), 30 Ekim - 03 Kasım 2019

Ani Bebek Ölümü Sendromunda Ebe ve Hemşirenin Rolü

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL EBELİK SEMPOZYUMU, 24 - 26 Nisan 2018

Sivas İl Merkezindeki Otellerin Çocuklu Ailelerin Gereksinimlerini Karşılama Durumları

I.ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Yenidoğan Ağrısını Gidermeye Yardımcı Nonfarmakolojik Uygulamalar

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL EBELİK SEMPOZYUMU, 24 - 26 Nisan 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Annelerin Ateş İshal ve Yanığa Yönelik Çocuklarına Yaptıkları Uygulamalar

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ateş ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

VRE MRSA VIP e Yönelik Korunma ve Kontrol Önlemleri

Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı İle 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 11.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 03 Aralık 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

KAS İSKELET ACİLLERİ

ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ, SEMA KUĞUOĞLU, DUYGU SÖNMEZ DÜZKAYA, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, ss.321-338, 2020

PEDİATRİK BAKIMDA FİZİK TEDAVİNİN ROLÜ, PEDİATRİK BAKIMDA UĞRAŞI TERAPİSİNİN ROLÜ,PEDİATRİK BAKIMDA DİL VE KONUŞMA PATOLOGUNUN ROLÜ

HEMŞİRELER İÇİN PEDİATRİK EVDE BAKIM AİLE MERKEZLİ YAKLAŞIM, FİRDEVS ERDEMİR, NAİME ALTAY, EBRU KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, ss.611-652, 2019

Bölüm 8- Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği, Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz,Bahire Bolışık, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.359-397, 2018

DEĞERLENDİRME

HEMŞİRELİK SÜRECİNİN UYGULANMASI KLİNİK KARAR VERME SÜRECİ, GÜLÇİN BOZKURT, DUYGU SÖNMEZ DÜZKAYA, BANU TERZİ, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.188-202, 2017

YÜKSEK RİSKLİ YENİDOĞAN

EBELER İÇİN YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, ss.181-202, 2016

HIRSPRUNG HASTALIĞI

PEDİATRİK CERRAHİ HASTASININ HEMŞİRELİK BAKIMI, Z.BAHİRE BOLIŞIK, FİĞEN YARDIMCI, NURDAN AKÇAY DİDİŞEN, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ss.347-358, 2015