Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 2000 - 2003 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyo İstatistik (Yl) (Tezli)

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Biyoistatistik

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Örnekleme Teknikleri

 • Lisans Programlamaya Giriş

 • Yüksek Lisans Veri Analizinde İstatistiksel Paket Programlarının Kullanımı

 • Lisans İstatistik - I

 • Lisans İstatistik - II

 • Yüksek Lisans Örnekleme Yöntemleri

 • Lisans LİSANS BİTİRME TEZİ

 • Lisans VERİ ANALİZİ

 • Lisans İSTATİSTİK I

 • Lisans BİYOİSTATİSTİK

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Biyoistatistik

 • Lisans Biyoistatistik

 • Yüksek Lisans ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 • Yüksek Lisans Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

 • Lisans İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL

 • Lisans İSTATİSTİK II

 • Lisans ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ

 • Lisans İstatistiksel Kalite Kontrol

 • Lisans Biyoistatistik

 • Lisans VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

 • Lisans Parametrik Olm. İst. Yöntemler

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Veri Analizi

 • Lisans İstatistik Laboratuarı - II

 • Lisans PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

 • Lisans Veri Yapıları ve Algoritmalar

 • Lisans İstatistiğe Giriş

 • Lisans Kemometri

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Hemşirelikte Araştırma ve İstatistik I

 • Lisans İstatistik - II

 • Lisans İstatistik Laboratuarı - I

 • Lisans İstatistik - I

 • Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Biyoistatistik

 • Ön Lisans Biyoistatistik

 • Lisans Olasılık ve İstatislik - II

 • Lisans İstatistik

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Biyoistatistik

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Jeoistatistik

 • Lisans Olasılık ve İstatistik II

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Olasılık ve İstatislik - II

 • Lisans Olasılık ve İstatistik II

 • Lisans Jeoistatistik

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2013 - 2020 İstatistiksel Veri Analizi ve SPSS

  Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

  Aydemir E. I.