Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Eğitim Piskolojisi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Yüksek Lisans Proje

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Dünyada ve Türkiye de Öğretmen Yetiştirme

 • Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Öğretme ve Öğrenme Süreçleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Öğretim Teknolojisi ve Metaryal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Program Geliştirme

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Öğrenme Kuramları

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Yüksek Lisans Program Geliştirme ve Değerlendirme - II

 • Yüksek Lisans Program Geliştirme ve Değerlendirme - I

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim Teknolojisi ve Metaryal Tasarımı

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması - II

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Program Geliştirme

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Ölçme v Değerlendirme

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri