Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Individuals' Opinions About The Family Medicine System And Their Satisfaction Levels With The System

SIVAS II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, 15 - 17 September 2023

KNOWLEDGE LEVELS OF HEALTH STAFF ON HOSPITAL INFECTIONS AWARENESS OF HOSPITAL INFECTIONS OF HEALTH STAFF

EUROASIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH AND RECENT TRENDS-XI, Baku, Azerbaijan, 22 June 2023

Silent Resignation Tendency in Health and Solutions

8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 02 May 2023

Hospital Preference Priorities of PRS Patients

7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Turkey, 16 June 2022

Hospital Managers' Opinions on Digital Health

7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

HOME EDUCATION SERVICES and HOSPITAL SCHOOLS FOR CHILDREN WITH CANCER IN TURKEY

3. International Cancer Days (3rd ICD), Sivas, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.95

SPIRITUAL COUNSELING FOR CANCER PATIENTS

International Cancer Days (3rd ICD), Sivas, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.96

Sağlık Personeli Adaylarının Tıbbi Atık Yönetimi Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

LATIN AMERICA 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, New York, United States Of America, 6 - 07 August 2022

Sağlık Personeli Adaylarının Maymun Çiçeği Hakkında Bilgi Ve Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi

LATIN AMERICA 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, New York, United States Of America, 6 - 07 August 2022

Attitudes of Students in Health Programs About Traditional and Complementary Therapy

2nd International Conference on Health, Pharmacology and Veterinary Sciences, Ankara, Turkey, 21 - 22 May 2022

Mikrobiyoloji Dersi Alan Öğrencilerin Aşı Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021 Sustainable Development

HASTALARIN HASTANE TERCİH ÖNCELİKLERİ VE HASTA BAĞLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 October - 13 November 2019

BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

EVALUATION OF THE PREFERENCES OF HEALTH SERVICE USAGE

4.Uluslararası Sağlık Bilimlri ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIKLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 March 2019

BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 8 - 10 March 2019 Sustainable Development

SİVAS İLİNDE YAŞAYAN BİREYLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 March 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.566-577

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.555-565

Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı Değerlendirmesi: SHMYO Öğrencileri Örneği

4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 12 - 14 May 2017

Books & Book Chapters

SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

in: Değişim Çağında Sağlık Yönetimi, Erkılıç Cemre Eda; Ilıman Yaltagil Ebrar, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.189-206, 2023

İş Hayatında Temaruz

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Güncel Konular), Yasemin Gülbahar, Editor, Özgür Yayınları, pp.107-121, 2023

E-Sağlık

in: Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler, Öztürk, Zekai, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.451-462, 2022

Sağlık Turizminde Halkla İlişkiler

in: Sağlık Turizmi, Hüseyin Eriş, Editor, İKSAD, Ankara, pp.375-408, 2020

Sağlık Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon

in: Sağlık Yönetimnde Temel Yaklaşımlar, Biçer, Enis Baha, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.188-230, 2020

Sağlık Turizminde Halkla İlişkiler

in: SAĞLIK TURİZMİ, Hüseyin Eriş, Editor, İKSAD Yayınevi, pp.375-407, 2020

Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler

in: Sağlık Yönetiminde Temel Yaklaşımlar, Biçer, Enis Baha, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.231-270, 2020

Türkiye’de Sağlık Sisteminin Yapısı

in: SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM, Zekai Öztürk, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.9-41, 2019

Metrics

Publication

65

H-Index (WoS)

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals