Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Nogay ve Kumuk Türkçeleri

 • Lisans Kırım-Tatar Türkçesi Metinleri

 • Lisans Kırım-Tatar Türkçesi Metinleri

 • Lisans Rusça - l

 • Lisans Türkmen Edebiyatı

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Rusça Konuşma - I

 • Lisans Rusça Konuşma - I

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Rusça - VIII

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Kırım Tatar Edebiyatı

 • Lisans Nogay-Kumuk Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Rusça - VIII

 • Lisans Nogay ve Kumuk Türkçeleri

 • Lisans Rusça - l

 • Yüksek Lisans Ağız Bilimi I

 • Lisans Nogay-Kumuk Edebiyatı

 • Lisans Türkmen Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Ağız Bilimleri II

 • Lisans Kırım Tatar Edebiyatı

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Rusça VI

 • Lisans Kırım -Tatar Türkçesi Metinleri

 • Lisans Nogay-Kumuk Türkçesi

 • Lisans Kırım-Tatar Edebiyatı

 • Lisans Rusça VIII

 • Lisans Rusça - V

 • Lisans Rusça - lII

 • Yüksek Lisans Ağız Bilimi I

 • Yüksek Lisans Ağız Bilimi II

 • Lisans Rusça - V

 • Lisans Rusça - VI

 • Lisans Nogay-Kumuk Edebiyatı

 • Lisans Rusça - VII

 • Lisans Rusça - VI

 • Lisans Rusça - VII

 • Lisans Rusça VII

 • Lisans Rusça V

 • Lisans Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

 • Lisans Rusça - lV

 • Lisans Rusça III

 • Lisans Rusça - lV

 • Lisans Rusça IV

 • Lisans Kırım-Tatar Türkçesi

 • Lisans Rusça - lII

 • Lisans Rusça - ll

 • Lisans Rusça - ll

 • Lisans Azerbaycan Edebiyatı

 • Lisans Azerbaycan Edebiyatı