Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XIX. Yüzyılın Sonunda Kırım Tatar Edebiyatında Modern Edebi Nesrin Doğuşu

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.44, ss.121-136, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaim Halk Takvimi: Ulug Ata Sanavı

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.17, ss.9-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Hanı Bora Gazi Giray Han’ın Kefevi Hüseyin Efendi’ye Yazdığı 1594 Tarihli Mektubu

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.11, ss.7-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Türkçesinin Bugünkü Durumu

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.10, ss.94-110, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Türkçesi Ağız Araştırmalarının Tarihi

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.4, ss.125-134, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Krımskiye Karaimı: Proishojdeniye, etnokultura, istoriya

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.4, ss.188-194, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dmitriy Pavloviç Ursu: Bekir Çoban-Zade. Jizn’xx. Sud’xxba. Epoha.

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.3, ss.131-136, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İ.A. Kerimov, Ablakim İlmiy. Eserler Toplamı

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.3, ss.137-142, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gülnara Bekirova: Krımskotatarskaya problema v SSSR (1944-1991)

Modern Türklük Araştırmaları, cilt.2, ss.232-235, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırım Hanlığı Diplomasi Belgelerinden Hazine ve Tiyiş Defterleri

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2017, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2017

Kırım Hanlığı’xxnda Vergi Terimlerinden Tiyiş Üzerine

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2015, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Aralık 2015

Kırım Türkçesinin Bugünkü Durumu

İsmail Bey Gaspıralı’xxnın Vefatının 100. Yıl Anısına, Türkçenin Varlığı İçin 4. Türkoloji Günü, Ankara, Türkiye, 02 Mayıs 2014

Karaimlerde Takvim: Ulug Ata Sanavı

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013l, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2013

Kırım Hanı Bora Gazi Giray’ın Kefevi Hüseyin Efendi’ye Yazdığı 1594 Tarihli Mektubu

ÇTAS 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Kırım Hanı Bora Gazi Giray’ın Hayatı ve Eserleri

Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Delice İbrahim, Erdoğan Taş Mehtap, Yekbaş Hakan, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, ss.661-685, 2019