Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2016 - Devam Ediyor Cumhuriyet Science Journal

    Editör

  • 2016 - Devam Ediyor CUMHURİYET SCİENCE JOURNAL

    Yayın Kurul Üyesi

  • 2016 - Devam Ediyor CUMHURİYET SCİENCE JOURNAL

    Editörler Kurulu Üyesi