Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1997 - 2019 Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1987 - 1997 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2019 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi

 • 2017 - 2019 BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Elemental Analiz için Atomik Spektroskopi-I

 • Yüksek Lisans Gerçek Numunelerin Analizi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Endüstri Kimyası - II

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Endüstri Kimyası - II

 • Doktora Elemental Analiz İçin Atomik Spektroskopi-II

 • Lisans Endüstri Kimyası - I

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Genel Kimya

 • Doktora Tez Çalışması

 • Lisans Analitik Kimya

 • Lisans Genel Kimya

 • Lisans Analitik Kimya-II

 • Lisans Genel Kimya II

 • Lisans Analitik Kimya

 • Lisans ANALİTİK KİMYA

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Doktora Analitik Kimyada Ultrasound

 • Lisans GENEL KİMYA LAB. I

 • Lisans Genel Kimya Lab. - II

 • Yüksek Lisans ELEMENEL ANALİZ İÇİN ATOMİK SPEKTROSKOPİ-I

 • Yüksek Lisans İLERİ ELEKTRO ANALİTİK KİMYA

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans ENDSTRİ KİMYASI II

 • Yüksek Lisans GERÇEK NUMUNELERİN ANALİZ

 • Lisans Genel Kimya Laboratuarı

 • Lisans GENEL KİMYA LAB II

 • Yüksek Lisans İleri Elektroanalitik Kimya

 • Lisans Endüstri Kimyası - II

 • Yüksek Lisans ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROL METODLARI

 • Lisans Genel Kimya II

 • Yüksek Lisans Çevre Kirliliği ve Kontrol Metodları

 • Lisans ENDÜSTRİ KİMYASI-I

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Genel Kimya Laboratuarı

 • Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II

 • Lisans Endüstri Kimyası - I

 • Lisans Genel Kimya I

 • Lisans Endüstri Kimyası - I

 • Lisans Analitik Kimya - II

 • Lisans Endüstri Kimyası - II

 • Lisans Analitik Kimya - I

 • Lisans Genel Kimya Laboratuvarı I

 • Lisans Korozyon

 • Lisans Korozyon

 • Lisans Genel Kimya I

 • Lisans Endüstri Kimyası - I

 • Lisans Genel Kimya - II

 • Lisans Analitik kimya Lab. - II

 • Lisans Analitik Kimya Lab.

 • Lisans Genel Kimya Laboratuvarı I

 • Lisans Analitik Kimya Lab.

 • Lisans Analitik kimya Lab. - I

 • Lisans Elektroanalitik Kimya

 • Lisans Elektroanalitik Kimya

 • Lisans Analitik Kimya-I

 • Lisans Su Kimyası

 • Lisans Su Kimyası

 • Lisans Analitik Kimya

 • Lisans Analitik Kimya-II