Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - 2018 Doç.Dr.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

  • 2012 - 2017 Doç.Dr.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

  • 2004 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

  • 2010 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

  • 2017 - 2018 Bölüm Başkanı

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

  • 2011 - 2017 Bölüm Başkan Yardımcısı

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

  • 2008 - 2014 Bölüm Başkanı

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, REKTÖRLÜK, Türk Dili Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Türk Dili Tarihi - ll

  • Doktora Altayistik

  • Lisans Orta Türkçe - l

  • Lisans Azerbaycan Edebiyatı

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi - ll

  • Lisans Türk Dili Tarihi - ll

  • Lisans Türk Dili Tarihi - I

  • Yüksek Lisans Türk Lehçeleri Bilgisi

  • Lisans Osmanlı Türkçesi - IV

  • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

  • Yüksek Lisans Sözlük Bilimi

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi - l

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi - l

  • Lisans Azerbaycan Edebiyatı

  • Lisans Orta Türkçe - l

  • Lisans Osmanlı Türkçesi - IV

  • Lisans Orta Türkçe - ll

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi - ll

  • Lisans Orta Türkçe - ll

  • Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Uzmanlık Alan Dersi

  • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

  • Lisans Türk Dili Tarihi - I

  • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

  • Yüksek Lisans Sözlük Bilimi

  • Lisans Türkmen Edebiyatı

  • Lisans Türkmen Edebiyatı

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I

  • Lisans Azerbaycan Edebiyatı

  • Lisans Orta Türkçe II

  • Lisans Türk Dili Tarihi I

  • Lisans Türkmen Edebiyatı

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi

  • Doktora Türk Dillerinin Sınıflandırılması

  • Doktora Altayistik

  • Doktora Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi)

  • Lisans Orta Türkçe I

  • Lisans Türk Dili Tarihi II

  • Yüksek Lisans Türk Lehçeleri Bilgisi

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-II

  • Lisans Genel Türk Tarihi ve Coğrafyası-I

  • Lisans Türk Dili Tarihi-I

  • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

  • Lisans Türk Dili Tarihi-II

  • Lisans Orta Türkçe-I

  • Lisans Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi-I

  • Lisans Orta Türkçe-II

  • Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Şekil Bilgisi)

  • Lisans Genel Türk Tarihi ve Coğrafyası - l

  • Lisans Genel Türk Tarihi ve Coğrafyası - l

  • Yüksek Lisans Doktora Seminer Dersi

  • Yüksek Lisans Türk Dillerinin Tasnifi

  • Lisans Dilbilim II

  • Lisans Dilbilim II

  • Lisans Türk Dili Tarihi - ll

  • Lisans Kırgız Edebiyatı

  • Lisans Türk Dili Tarihi - ll

  • Lisans Türk Dili Tarihi II

  • Lisans Türk Dili Tarihi II

  • Lisans Dilbilim I

  • Lisans Dilbilim I

  • Lisans Kazak Türkçesi

  • Lisans Eski Türkçe II

  • Lisans Eski Türk Edebiyatı V

  • Lisans Türk Dili Tarihi I

  • Lisans Eski Türkçe - ll

  • Lisans Türkiye Türkçesi IV

  • Lisans Türk Dili Tarihi I

  • Lisans Kazak Edebiyatı

  • Lisans Türk Dili Tarihi - l

  • Lisans Kazak Türkçesi

  • Lisans Türkiye Türkçesi IV

  • Lisans Türk Dili Tarihi - l

  • Lisans Türkçe Kompozisyon II

  • Lisans Türkiye Türkçesi Öbek ve Cümle Bilgisi

  • Lisans Türkçe Kompozisyon II

  • Lisans Eski Anadolu Türkçesi II

  • Lisans Kazak Edebiyatı

  • Lisans Türkiye Türkçesi Öbek ve Cümle Bilgisi

  • Lisans Türkiye Türkçesi III

  • Lisans Türkiye Türkçesi III

  • Lisans Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Bilgisi

  • Lisans Eski Anadolu Türkçesi I

  • Lisans Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Bilgisi

  • Lisans Türkiye Türkçesi V

  • Lisans Türkçe Kompozisyon I

  • Lisans Türkçe Kompozisyon I

  • Lisans Türkiye Türkçesi VII

  • Lisans Türkiye Türkçesi VII

  • Lisans Eski Anadolu Türkçesi II

  • Ön Lisans Türkçe Kompozisyon

  • Lisans Dilbilim IV

  • Ön Lisans Türkçe Kompozisyon

  • Lisans Türkçe-I: Yazılı Anlatım I

  • Lisans Türkçe-II: Sözlü Anlatım

  • Lisans Türkçe II: Sözlü Anlatım

  • Lisans Dilbilim III

  • Lisans Türk Dili - I

  • Lisans Türk Dili - I

  • Lisans Türkçe Öğretimi

  • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım